KAIP MUS RASTI?

PRIĖMIMO TVARKA

KVIEČIAME VAIKUS MOKYTIS ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE

 

 • 6 – 7 metų amžiaus vaikus priimame į pirmąsias klases.

 •  Nuo antros klasės mokoma užsienio (anglų) kalbos.

 • Vedamos netradicinės pamokos.

 • Po pamokų laukia įvairi pasirenkamojo ugdymo veikla.

 • Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedė, socialinė pedagogė, specialioji  pedagogė, psichologė.

 • Mokykloje veikia valgykla, biblioteka.

 • Mokyklos pedagogai yra pasirengę teikti kokybiškas pradinio ugdymo paslaugas, padėti atsiskleisti vaikų įgimtiems gabumams, sudaryti sąlygas, kad jie patirtų darbo sėkmės džiaugsmą, įgytų pasitikėjimą savo jėgomis.

 

DOKUMENTAI

 Jei apsisprendėte mokytis mūsų mokykloje, pristatykite šiuos dokumentus:

 • Tėvų (globėjų) prašymą.
 • Gimimo liudijimo kopiją.
 • Specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančių dokumentų kopijos.
 • Foto nuotrauką 3x4, 1 vnt.

Pirmosiomis rugsėjo dienomis klasės mokytoja prašys Jūsų raštu pateikti žinias, kurios bus reikalingos mokinio dokumentų tvarkymui.

Prašome tėvelius kreiptis į mokytojus, kartu išspręsime visas problemas, mokytojai atsakys į visus Jums rūpimus klausimus.