KAIP MUS RASTI?

PAGALBA MOKINIAMS

Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: socialinė pedagogė, logopedė, specialioji pedagogė.

 

SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS:

teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, padedant jiems įsisavinti sociokultūrinę patirtį, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei teikiant individualią pagalbą.

Socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė

Išsilavinimas: Klaipėdos universitetas

Stažas: 23 m.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė

Darbo vieta: 120 kabinetas (pirmas aukštas)

 

 

Socialinio pedagogo darbo laikas (2019-2020 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35 

 7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

 7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

 7.45-12.00

12.00-12.30  (pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO TIKSLAS:

Specialusis pedagogas pagalbą teikia mokiniams turintiems intelekto, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.

 

Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Specialioji pedagogė - logopedė Agnita Kazakevičienė 

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Stažas: 15 m.

Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji specialioji pedagogė

Darbo vieta: 115 kabinetas (pirmas aukštas)

 

 

Specialiojo pedagogo darbo laikas (2019-2020 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

Šilutės Žibų pradinė mokykla

8.00 - 12.35

(mokinių ugdymas)

 

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

8.00 - 14.35 

(mokinių ugdymas)

14.35 - 16.35 

(kita veikla)

 

 

_____________

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

8.00 - 13.40

(mokinių ugdymas)

13.40 - 16.40

(kita veikla)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

13.00 - 15.00

 

(namų mokymas)

 

 

 

 

LOGOPEDO TIKSLAS:

organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė

Išsilavinimas: Šiaulių universitetas

Stažas: 20 m.

Kvalifikacinė kategorija: logopedė metodininkė

Darbo vieta: 205 kabinetas (antras aukštas)

 

 

Logopedo darbo laikas (2019-2020 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 11.00 (logopedinės pratybos)

11.00 - 12.10

(kita veikla)

12.10 - 12.40 (pietų pertrauka)

12.40 - 15.40 (logopedinės pratybos)

15.40 - 17.05

(kita veikla)

 7.45 - 8.00

 

(kita veikla)

8.00 - 10.00 (logopedinės pratybos)

10.00 - 12.10

(kita veikla)

12.10 - 12.40 (pietų pertrauka)

12.40 - 16.40 (logopedinės pratybos)

16.40 - 17.05

(kita veikla)

7.45 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 11.00 (logopedinės pratybos)

11.00 - 11.10

(kita veikla)

11.10 - 11.40 (pietų pertrauka)

11.40 - 16.40 (logopedinės pratybos)

16.40 - 17.05

(kita veikla)

12.40 - 16.40 (logopedinės pratybos)

11.20 - 11.50

(kita veikla)

11.50 - 14.50 (logopedinės pratybos)

14.50 - 15.20

(kita veikla)

 

MOKYTOJO PADĖJĖJO TIKSLAS:

Atsiprašome, informacija ruošiama.

Mokytoja padėjėja Aurelija Butkienė

Išsilavinimas: Klaipėdos kolegija

Stažas: 5 m.

Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė

 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

8.00 - 12.00

 

 8.00 - 12.00

 

 

PSICHOLOGO TIKSLAS:

Atsiprašome, informacija ruošiama.

 

Psichologė Aušra Ivanovė

Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas

Stažas: 

Kvalifikacinė kategorija: 

Psichologės darbo laikas (2018-2019 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

 

7.30 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 8.45 (konsultavimas)

8.55 - 9.40

(konsultavimas)

9.50 - 10.35 (konsultavimas)

10.45 - 11.30

(konsultavimas)

11.55 - 12.35

(konsultavimas)

12.55 - 13.40

(konsultavimas)

13.50 - 14.35

(konsultavimas)

14.45 - 15.30

(konsultavimas)

15.40 - 16.00

(konsultavimas)

16.00 - 20.00

(kita veikla)

 

   

 15.30 - 19.30 

(kita veikla)

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ,

TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2019-2020 mokslo metų SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

  2019-2020 mokslo metų MOKINIŲ, LANKANČIŲ LOGOPEDINES PRATYBAS, TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKANČIŲ SPECIALIĄSIAS PRATYBAS 2019-2020 MOKSLO METŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

Akimirkos iš renginių, kuriuos vedė, organizavo švietimo pagalbos specialistų komanda

Peržiūrėti/atsisiųsti