KAIP MUS RASTI?

DARBO UŽMOKESTIS

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 5 priedas

Peržiūrėti/parsisiųsti

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2020 m. gruodžio 31 d.
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2020 m. 4 ketvirtis 2019 m.
1 Akompaniatorė 0,50 neskelbiamas 0,00
2 Bibliotekininkas 0,50 neskelbiamas neskelbiamas
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 neskelbiamas neskelbiamas
4 Direktorius 1,00 neskelbiamas neskelbiamas
5 Elektrikas 0,50 neskelbiamas neskelbiamas
6 Kiemsargis 0,50 neskelbiamas neskelbiamas
7 Kompiuterių inžinierius 0,50 neskelbiamas neskelbiamas
8 Logopedas 1,50 1400,96 947,40
9 Mokytojo padėjėjas 3,00 800,76 268,91
10 Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja 1,64 1493,74 276,22
11 Pradinių klasių mokytoja ekspertė 0,78 neskelbiamas neskelbiamas
12 Pradinių klasių mokytoja metodininkė 9,22 1637,33 1086,57
13 Pradinių klasių vyr. mokytoja 3,85 1478,39 573,69
14 Psichologas 0,40 neskelbiamas neskelbiamas
15 Raštvedys 1,00 neskelbiamas neskelbiamas
16 Socialinė pedagogė 1,00 neskelbiamas neskelbiamas
17 Specialusis pedagogas- logopedas 1,75 1191,52 411,66
18 Statinių  priežiūros darbininkas 1,00 neskelbiamas neskelbiamas
19 Ūkvedys 1,00 neskelbiamas neskelbiamas
20 Valytoja 3,75 607,00 277,50

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2020 m. spalio 7 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 3 ketvirtis

2019 m.

1

Bibliotekininkas

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

2

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

3

Direktorius

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

4

Elektrikas

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

5

Kiemsargis

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

6

Kompiuterių inžinierius

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

7

Logopedas

1,50

neskelbiamas

neskelbiamas

8

Mokytojo padėjėjas

3,00

782,05

280,24

9

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

0,96

neskelbiamas

neskelbiamas

10

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,80

neskelbiamas

neskelbiamas

11

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,23

1539,98

1085,39

12

Pradinių klasių vyr. mokytoja

5,49

1376,11

720,78

13

Psichologas

0,40

neskelbiamas

neskelbiamas

14

Raštvedys

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

15

Socialinė pedagogė

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

16

Specialusis pedagogas- logopedas

0,75

neskelbiamas

neskelbiamas

17

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

18

Ūkvedys

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

19

Valytoja

5,00

607,00

312,82

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2020 m. liepos 8 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Akompaniatorė

0,75

neskelbiamas

neskelbiamas

2

Bibliotekininkas

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

4

Direktorius

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

5

Elektrikas

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

6

Kiemsargis

0,75

neskelbiamas

neskelbiamas

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

neskelbiamas

neskelbiamas

8

Logopedas

1,50

neskelbiamas

neskelbiamas

9

Mokytojo padėjėjas

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

0,34

neskelbiamas

neskelbiamas

11

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,70

neskelbiamas

neskelbiamas

12

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

11,93

1498,93

1008,40

13

Pradinių klasių vyr. mokytoja

4,01

1345,13

1021,03

14

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,69

neskelbiamas

neskelbiamas

15

Psichologas

0,40

neskelbiamas

neskelbiamas

16

Raštvedys

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

17

Socialinė pedagogė

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

18

Specialusis pedagogas- logopedas

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,25

neskelbiamas

neskelbiamas

20

Ūkvedys

1,00

neskelbiamas

neskelbiamas

21

Valytoja

4,50

607,00

416,95