KAIP MUS RASTI?

DARBO UŽMOKESTIS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

Priedai (3-4)

Peržiūrėti/parsisiųsti

Priedas (5)

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

2020 m. liepos 8 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2020 m. 2 ketvirtis

2019 m.

1

Akompaniatorė

0,75

799,04

603,99

2

Bibliotekininkas

0,50

906,40

787,16

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

2232,21

1539,98

4

Direktorius

1,00

2509,76

1871,98

5

Elektrikas

0,50

888,62

502,72

6

Kiemsargis

0,75

607,00

416,25

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

997,04

546,25

8

Logopedas

1,50

1279,52

947,40

9

Mokytojo padėjėjas

1,00

815,06

494,54

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

0,34

1224,38

1309,62

11

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,70

1731,37

1646,96

12

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

11,93

1498,93

1008,40

13

Pradinių klasių vyr. mokytoja

4,01

1345,13

1021,03

14

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,69

1267,20

934,20

15

Psichologas

0,40

1279,52

900,02

16

Raštvedys

1,00

1064,80

999,08

17

Socialinė pedagogė

1,00

1448,48

1045,20

18

Specialusis pedagogas- logopedas

1,00

1191,52

720,40

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,25

607,00

416,25

20

Ūkvedys

1,00

1258,40

1089,90

21

Valytoja

4,50

607,00

416,95

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2020 m. sausio 14 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 4 ketvirtis

2018 m.

1

Akompaniatorė

0,75

785,42

685,42

2

Bibliotekininkas

0,50

787,16

826,51

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

2072,42

2054,42

4

Direktorius

1,00

2466,98

2388,50

5

Elektrikas

0,50

670,30

646,58

6

Katilinės kūrikai

2,00

676,55

492,67

7

Kiemsargis

0,75

555,00

515,86

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

728,33

648,18

9

Logopedas

1,50

1886,57

1502,64

10

Mokytojo padėjėjas

1,00

764,75

358,63

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

0,34

1309,62

1152,87

12

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,70

1646,96

1460,59

13

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

12,74

1462,28

1372,60

14

Pradinių klasių vyr. mokytoja

4,29

1320,26

1059,46

15

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,69

1245,59

1205,71

16

Psichologas

0,40

1257,70

1225,68

17

Raštvedys

1,00

1332,10

1282,70

18

Socialinė pedagogė

1,00

1423,79

1210,34

19

Specialusis pedagogas- logopedas

1,00

1171,21

547,43

20

Statinių  priežiūros darbininkas

1,25

693,75

628,31

21

Ūkvedys

1,00

1453,20

1336,71

22

Valytoja

4,50

832,50

750,00

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2019 m. spalio 11 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2019 m. 3 ketvirtis

2018 m.

1

Akompaniatorė

0,75

785,42

610,73

2

Bibliotekininkas

0,50

787,40

826,30

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

2094,42

1505,29

4

Direktorius

1,00

2588,50

1787,77

5

Elektrikas

0,50

646,58

417,74

6

Kiemsargis

0,75

492,67

401,46

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

715,86

597,87

8

Logopedas

1,50

1948,18

786,16

9

Mokytojo padėjėjas

1,00

530,64

317,96

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

0,34

1303,36

0,00

11

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,70

1152,87

546,69

12

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

11,06

1460,59

1045,34

13

Pradinių klasių vyr. mokytoja

4,29

1372,60

915,24

14

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,69

859,46

767,39

15

Psichologas

0,40

1251,71

734,40

16

Raštvedys

1,00

1375,68

805,85

17

Socialinė pedagogė

1,00

1482,70

936,69

18

Specialusis pedagogas- logopedas

2,00

1010,34

469,98

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,25

547,43

399,84

20

Ūkvedys

1,00

1428,31

1086,36

21

Valytoja

4,5

536,71

313,07

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

         
2019 m. balandžio 11 d.
         
Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2019 m. 1 ketvirtis 2018 m.
1 Akompaniatorė 0,75 589,07 610,73
2 Bibliotekininkas 1,00 826,51 633,36
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1777,20 1505,29
4 Direktorius 1,00 2466,98 1787,77
5 Elektrikas 0,50 318,66 417,74
6 Katilinės kūrikai 2,00 783,92 594,29
7 Kiemsargis 0,75 391,1 401,46
8 Kompiuterių inžinierius 0,50 246,18 597,87
9 Logopedas metodininkas 1,50 1886,57 786,16
10 Mokytojo padėjėjas 0,50 358,98 635,91
11 Pradinių klasių kvalifikuota  mokytoja  2,09 912,07 661,09
12 Pradinių klasių mokytoja metodininkė 12,51 1393,16 924,18
13 Pradinių klasių vyr. mokytoja 5,30 1078,02 740,83
14 Priešmokyklinio ugdymo mokytoja 0,69 859,46 767,39
15 Psichologas 0,40 461,56 734,40
16 Raštvedys 1,00 1349,86 805,85
17 Socialinė pedagogė 1,00 1423,79 936,69
18 Specialusis pedagogas 1,50 779,36 626,64
19 Statinių  priežiūros darbininkas 1,25 664,83 399,84
20 Ūkvedys 1,00 1472,58 1086,36
21 Valytoja 4,50 624,37 313,07

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

 

 

2019 m. sausio 11 d.

 

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2018 m. 4 ketvirtis

2017 m.

1

Akompaniatorė

0,75

630,81

598,34

2

Bibliotekininkas

1,00

651,31

583,96

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

1853,98

1200,20

4

Direktorius

1,00

2136,25

1640,35

5

Elektrikas

0,50

421,10

0,00

6

Katilinės kūrikai

2,00

594,29

0,00

7

Kiemsargis

0,75

404,52

406,05

8

Kompiuterių inžinierius

1,00

552,38

0,00

9

Logopedas

1,50

833,46

739,69

10

Mokytojo padėjėjas

0,50

559,98

609,28

11

Pradinių klasių mokytojas

22,00

813,23

654,76

12

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,69

731,62

778,22

13

Psichologas

0,40

731,62

0,00

14

Raštvedys

1,00

1095,35

530,19

15

Socialinė pedagogė

1,00

972,25

894,81

16

Specialusis pedagogas- logopedas

1,50

652,57

370,18

17

Statinių  priežiūros darbininkas

1,25

404,52

401,00

18

Ūkvedys

1,00

1187,44

815,89

19

Valytoja

4,50

404,52

393,32

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2018 m. spalio 12 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2018 m. 3 ketvirtis

2017 m.

1

Akompaniatorė

0,75

609,41

598,34

2

Bibliotekininkas

1,00

632,00

583,96

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

1343,01

1200,20

4

Direktorius

1,00

1731,30

1640,35

5

Elektrikas

0,50

417,58

0,00

6

Kiemsargis

0,75

403,82

406,05

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

582,92

0,00

8

Logopedas

1,50

847,66

739,69

9

Mokytojo padėjėjas

0,50

612,79

609,28

10

Pradinių klasių mokytojas

23,00

806,33

661,82

11

Priešmokyklinio ugdymo mokytoja

0,69

755,07

778,22

12

Psichologas

0,40

755,99

0,00

13

Raštvedys

1,00

875,72

530,19

14

Socialinė pedagogė

1,00

1030,69

894,81

15

Specialusis pedagogas

1,00

590,80

555,27

16

Statinių  priežiūros darbininkas

1,75

396,96

404,29

17

Ūkvedys

1,00

1105,72

815,89

18

Valytoja

4,50

399,82

393,32

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. liepos 11 d.

  

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 2 ketvirtis 2017 m.
1 Akompaniatorė 0,75 601,55 598,34
2 Bibliotekininkas 1,00 633,02 583,96
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1192,50 1200,20
4 Ūkvedys 1,00 1074,84 815,89
5 Direktorius 1,00 1605,90 1640,35
6 Elektrikas 0,50 416,06 0,00
7 Kiemsargis 0,75 400,00 406,05
8 Katilinės kūrikai 2,00 662,28 560,96
9 Logopedas 1,50 751,27 739,69
10 Mokytojo padėjėjas 0,50 604,86 609,28
11 Statinių priežiūros darbininkas 1,75 400,98 404,29
12 Pradinių klasių mokytojas 24,00 708,93 649,83
13 Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja 0,69 792,35 778,22
14 Raštvedys 1,00 670,06 530,19
15 Socialinė pedagogė 1,00 901,00 894,81
16 Specialusis pedagogas 1,00 567,10 555,27
17 Valytoja 5,75 402,47 307,82

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
         
2018 m. balandžio 12 d.

  

Eil. Pareigų (pareigybės) pavadinimas Etatų skaičius Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)
Nr.     2018 m. 1 ketvirtis 2017 m.
1 Akompaniatorė 0,75 603,90 598,34
2 Bibliotekos vedėjas 1,00 627,07 583,96
3 Direktoriaus pavaduotojas ugdymui 1,00 1202,20 1200,20
4 Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams 1,00 992,16 815,89
5 Direktorius 1,00 1516,68 1640,35
6 Elektrikas 0,50 420,51 0,00
7 Kiemsargis 0,75 402,29 406,05
8 Kūrikai 2,00 555,40 560,96
9 Logopedas 1,50 751,27 739,69
10 Mokytojo padėjėja 0,50 774,19 609,28
11 Pastatų priežiūros darbininkas 1,75 400,98 404,29
12 Pradinių klasių mokytojas 26,00 699,26 642,50
13 Priešmokyklinio ugdymo auklėtoja 0,69 792,35 778,22
14 Raštinės vedėja 1,00 618,52 530,19
15 Socialinė pedagogė 1,00 901,00 894,81
16 Specialusis pedagogas 1,00 568,85 555,27
17 Valytoja 5,75 396,98 307,82