KAIP MUS RASTI?

MOKYKLOS VIDAUS TVARKOS, DARBO TVARKOS IR FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI  ŠILUTĖS  ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbo tvarkos taisyklės (2018 m.)

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos vidaus ir finansų kontrolės taisyklės

Peržiūrėti/parsisiųsti