KAIP MUS RASTI?

PLANAVIMO DOKUMENTAI

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLos 2021 METŲ VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

                           Peržiūrėti/parsisiųsti                              

2021 metų ugdymo proceso priežiūros planas 

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti  

2021 METŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 2021 metų MOKYKLOS Mokytojų tarybos posėdžių planas

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 METŲ BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2021 metų RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020-2021 MOKSLO Metų PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti  

2020-2021 mOKSLO METŲ UGDYMO PLANO LENTELĖ

Peržiūrėti/parsisiųsti 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS PAGALBOS MOKINIO SAVIRŪPAI PAGAL GYDYTOJŲ REKOMENDACIJAS UŽTIKRINIMO (VAISTŲ LAIKYMO, IŠDAVIMO, NAUDOJIMO IR KT.), JEIGU MOKINYS SERGA LĖTINE NEINFEKCINE LIGA,TVARKOS APRAŠAS 

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO PRIEMONIŲ PLANAS

                                                      Peržiūrėti/parsisiųsti                                                        

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos 2020 metų veiklos planas

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020-2022 METŲ ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO KOKYBĖS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO LENTELĖ

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019-2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Peržiūrėti/parsisiųsti

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Peržiūrėti/parsisiųsti

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Peržiūrėti/parsisiųsti

MOKINIŲ REGISTRO ASMENS DUOMENŲ ANKETA

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO, PRIĖMIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ATASKINGŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS IR APYSKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2017-2020 M.

Peržiūrėti/parsisiųsti 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2017-11-30)

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsiiųsti