KAIP MUS RASTI?

PLANAVIMO DOKUMENTAI

 

         

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS NUOTOLINIO MOKYMO PRIEMONIŲ PLANAS

                                                      Peržiūrėti/parsisiųsti                                                        

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 M. SAUSIO-GEGUŽĖS MĖNESIŲ PAMOKŲ STEBĖJIMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 2020 METŲ RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

Šilutės Žibų pradinės mokyklos 2020 metų veiklos planas

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020 METŲ MOKYKLOS TARYBOS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2020-2022 METŲ ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS UGDYMO KOKYBĖS IR SPORTO PLĖTROS PROGRAMOS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2020-2022 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

SVEIKATOS PRIEŽIŪROS 2019-2020 MOKSLO METŲ VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019-2020 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANO LENTELĖ

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019-2020 MOKSLO METŲ PRADINIO UGDYMO PROGRAMOS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Peržiūrėti/parsisiųsti

DARBUOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO POLITIKA

Peržiūrėti/parsisiųsti

SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS

Peržiūrėti/parsisiųsti

MOKINIŲ REGISTRO ASMENS DUOMENŲ ANKETA

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Peržiūrėti/parsisiųsti

INDIVIDUALAUS UGDYMO PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO, PRIĖMIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ATASKINGŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS IR APYSKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. UGDYMO PROCESO PRIEŽIŪROS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

2019 M. MOKYKLOS MOKYTOJŲ TARYBOS POSĖDŽIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYTOJŲ METODINĖS GRUPĖS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO GRUPĖS VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 2019 M. RENGINIŲ PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

BIBLIOTEKOS DARBO PLANAS 2019

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. VEIKLOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

2019 M. MOKYKLOS TARYBOS PLANAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO PEDAGOGO (-Ų) REKOMENDACIJA

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VEIKLOS TOBULINIMO VEIKSMŲ PLANAS 2017-2020 M.

Peržiūrėti/parsisiųsti 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS (2017-11-30)

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

Peržiūrėti/parsiiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti