KAIP MUS RASTI?

VEIKLOS SRITYS

Veiklos sritys

ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas – kodas 101001001;

pradinis ugdymas – kodas 101001001.

 

Vykdomos programos:
 • Pradinio ugdymo programa. 
 • Priešmokyklinio ugdymo programa.
 • Neformaliojo ugdymo programa. 

Neformaliojo vaikų švietimo programos Šilutės Žibų pradinėje mokykloje:

Eil. Nr.

Neformalaus vaikų švietimo programos pavadinimas

Vadovas

1.

Lietuvių kalbos būrelis „Skaityk, rašyk ir kurk!“

Daiva Šarlauskienė

2.

Anglų kalbos būrelis „Aš tikrasis europietis“

Vida Lebedeva

3.

Dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“

Daiva Balčytienė

4.

Gamtamokslinio ugdymo būrelis „Mažasis tyrinėtojas“

Regina Chockevičienė

5.

Pasaulio pažinimo būrelis „Gamtos taku“

Vilma Eglynienė 

6.

Pop choras

Giedrė Pocienė

7.

Sporto būrelis „Linksmosios estafetės“

Sigutė Kačinskienė

8.

Šaškių būrelis

Ligita Tautvydienė

9.

Lėlių teatro studija

Rita Kriščiūnienė

10.

Savivaldos klubas „Žibukai“

Silvija Vasiliauskienė

11.

Šiuolaikiniai šokiai „Salūnas“

Reminta Stoškuvienė

12.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“

Alina Urbonienė

13.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“ (pradedantieji)

Alina Urbonienė

Neformaliojo vaikų švietimo programos Šilutės Žibų pradinės mokyklos Grabupių skyriuje:

 

Eil. Nr.

Būrelio vadovas

Būrelio pavadinimas

1.

Aldona Julijona Bagdonienė

Sporto ir sveikatingumo būrelis „Vikruoliukai“

2.

Asta Justienė

Rankdarbių būrelis „Idėjų kraitė“

 

 • Žmogaus saugos bendroji programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2012 m. liepos 18 d. įsakymu Nr. V-1159.
 • Ugdymo karjerai programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2014 m. sausio 15 d. įsakymu Nr. V-72 „Dėl Ugdymo karjerai programos patvirtinimo“.
 • Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa, patvirtintai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. V-941 „Dėl Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendrosios programos patvirtinimo“.
 • Alkoholio, tabako ir kitų psichiką veikiančių medžiagų vartojimo prevencijos programa.

 • Tarptautinė programa „Obuolio draugai“. Plačiau apie programą skaitykite čia.
 • Tarptautinė programa „Zipio draugai“. Plačiau apie programą skaitykite čia.
 • Programa „Antras žingsnis“. Plačiau apie programą skaitykite čia
 • Programa „Vaisių vartojimo skatinimas ugdymo įstaigose”. Nuo 2010 m. lapkričio 9 d.  mokykla dalyvauja ES „Vaisių vartojimo skatinimo ugdymo įstaigose” programoje. Sudarant sąlygas jauniesiems vartotojams skanauti vaisiais ir daržovėmis bendraamžių aplinkoje, yra ne tik didinamas vaisių ir daržovių vartojimas šiandien, bet ir formuojamas ateities vartotojas, skiepijamas supratimas apie vaisių ir daržovių vartojimo teigiamą poveikį žmogaus sveikatai, ugdomi sveiko maitinimosi įpročiai, mažinama vaikų nutukimo rizika. Nuo 2013 m. rugsėjo produktus mokyklai tiekia UAB „Vaisiai Jums”. Šį įmonė vaisius tiekia tik išskirtinės kokybės ir iš Lietuvos ūkių. Pagal programą visi 1-4 klasių mokiniai vaisius ir daržoves gauna nemokamai. 
 • Programa „Pienas vaikams”.Nuo 2010 m. vasario 1 d. mokykla  dalyvauja AB „Žemaitijos pienas“ vykdomoje ES pieno produktų vartojimo vaikų ir švietimo įstaigose paramos programoje „Pienas vaikams“. Programa siekiama pagerinti vaikų ir moksleivių mitybą, ugdyti pieno produktų vartojimo įpročius, skatinti pieno produktų vartojimą, sumažinti disbalansą pieno produktų rinkoje. Pagal programa visiems 1-4 klasių mokiniams  nemokamai  dalinami „Žemaitijos pieno“ gaminiai: jogurtai, varškės sūreliai, plėšomos sūrio lazdelės ir kt.