KAIP MUS RASTI?

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

MOKINIŲ PAMOKŲ LANKOMUMO APSKAITOS IR MOKYKLOS NELANKYMO PREVENCIJOS TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ SKATINIMO IR DRAUSMINIMO TVARKOS APRAŠAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

DRAUSMĖS PAŽEIDIMO PROTOKOLAS

Peržiūrėti/parsisiųsti

 

MOKINIO ELGESIO TAISYKLĖS

 • Į mokyklą mokinys turi ateiti apsirengęs tvarkinga ir švaria mokykline uniforma, mokykloje persiauti kitą avalynę.
 • Į pirmą pamoką atvykti taip, kad iki skambučio pasiektų kabinetą, kuriame vyks pamoka.
 • Pamokoje draudžiama savo elgesiu trukdyti darbą mokytojui ir klasei.
 • Iš pamokos ir mokyklos teritorijos galima išeiti tik mokytojui leidus. '
 • Pamokose privalo turėti visas reikalingas mokymuisi priemones.
 • Į mokyklą galima atsinešti tik mokymuisi skirtas mokymosi priemones.
 • Pamokų metu draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.
 • Mokykloje draudžiama filmuoti ir fotografuoti mokyklos bendruomenės narius ir viešinti jų atvaizdus.
 • Už asmeninių daiktų saugumą atsakingas pats mokinys.
 • Netriukšmauti pamokų ir pertraukų metu, nebėgioti, nespardyti sienų, netrankyti durų, nesistumdyti, nesimušti, nesityčioti iš kitų, neimti svetimų daiktų.
 • Mokiniai mokykloje privalo nesikeikti, mandagiai bendrauti tarpusavyje, su mokyklos darbuotojais, svečiais.
 • Mokinio elgesys negali kelti pavojaus jo paties ir/ar kitų asmenų sveikatai ar gyvybei.
 • Mokinys privalo saugoti mokyklos turtą. Sugadinus jį, atlyginti mokyklai padarytą žalą.
 • Kiekviena praleista pamoka turi būti pateisinama tėvų ar medicinos įstaigos išduota pažyma.
 • Pamokų praleidimą iki 3 dienų gali pateisinti tėvai, jei sergama ilgiau nei 3 dienas, pamokos teisinamos gydytojo išduota pažyma.

 

DRAUSMINIMO KOPETĖLĖS