KAIP MUS RASTI?

TVARKARAŠČIAI

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖ MOKYKLA

PAMOKŲ TVARKARAŠTIS 2019–2020 m. m.

                             

                                            1a                           1b                                  1c                             2a                              2b                                2c                                                        

Pirmadienis

 

1. Tikyba/etika

2. Matematika

3. Šokis

4. Lietuvių kl.

5. Lietuvių kl.

1. Matematika

2. Tikyba/etika

3. Lietuvių kl.

4. Šokis

5. Lietuvių kl.

1. Muzika

2. Lietuvių kl.

3. Tikyba/etika

4. Lietuvių kl.

5. Šokis

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Muzika

4. Matematika

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių kl.

2. Muzika

3. Lietuvių kl.

4. Matematika

5. Tikyba/etika

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Muzika

5. Pasaulio paž.

Antradienis

1. Muzika

2. Pasaulio paž.

3. Matematika

4. Lietuvių kl.

5. Lietuvių kl.

1. Matematika

2. Muzika

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.  

1. Kūno kul.

2. Anglų kl.

3. Lietuvių kl.

4. Matematika

5. Tikyba/etika

1.Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Anglų kl.

4. Matematika

5. Kūno kul.

1. Lietuvių kl.

2. Tikyba/etika

3. Matematika

4. Anglų kl.

5. Lietuvių kl.

Trečiadienis

 

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Pasaulio paž.

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

 

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Muzika

4. Lietuvių kl.

5. Dailė ir techn.

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Matematika

4. Muzika

5. Dailė ir techn.

1. Kūno kul.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Muzika

Ketvirtadienis

 

1. Lietuvių kl.

2. Muzika

3. Matematika

4. Kūno kul.

1. Muzika

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Dailė ir techn.

5. Kūno kul.

1. Lietuvių kl.

2. Muzika

3. Matematika

4. Kūno kul.

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių kl.

2. Anglų kl.

3. Matematika

4. Šokis

5. Pasaulio paž.

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Anglų kl.

4. Pasaulio paž.

5. Šokis

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Šokis

4. Dailė ir techn

5. Dailė ir techn.

Penktadienis

1. Lietuvių kl.

2. Kūno kul.

3. Dailė ir techn.

 

1. Lietuvių kl.

2. Pasaulio paž.

3. Kūno kul. 

 

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Kūno kul.

 

1. Matematika

2. Kūno kul.

3. Lietuvių kl.

4. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Pasaulio paž.

3. Dailė ir techn.

4. Kūno kul.

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Pasaulio paž.

4. Kūno kul.

                                          

                                                   3a                            3b                               3c                                4a                              4b                               4c                               

Pirmadienis

 

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Anglų kl.

4. Kūno kul.

5. Pasaulio paž.

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Pasaulio paž.

5. Kūno kul.

1. Lietuvių kl.

2. Anglų kl.

3. Matematika

4. Tikyba/etika

5. Kūno kul.

 

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Matematika

4. Muzika

5. Muzika

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Muzika

4. Matematika

5. Anglų kl.

1. Lietuvių kl.

2. Muzika

3. Matematika

4. Anglų kl.

5. Pasaulio paž.

 

Antradienis

1. Tikyba/etika

2. Lietuvių kl.

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Kūno kul.

2. Lietuvių kl.

3. Tikyba/etika

4. Muzika

 

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Šokis

4. Tikyba/etika

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Šokis

3. Lietuvių kl.

4. Tikyba/etika

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Šokis

5. Šokis

Trečiadienis

 

1. Matematika

2. Kūno kul.

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Anglų kl.

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Matematika

2. Kūno kul.

3. Lietuvių kl.

4. Anglų kl.

5. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Anglų kl.

4. Lietuvių kl.

5. Kūno kul.

1. Matematika

2. Anglų kl.

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Dailė ir techn.

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Kūno kul.

Ketvirtadienis

 

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Muzika

 

 

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Anglų kl.

5. Muzika

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Muzika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Kūno kul.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Muzika

4. Pasaulio paž.

5. Kūno kul.

1. Kūno kul.

2. Pasaulio paž.

3. Lietuvių kl.

4. Muzika

5. Matematika

Penktadienis

1. Lietuvių kl.

2. Šokis

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Šokis

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Šokis

 

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Lietuvių kl.

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

1. Kūno kul.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Dailė ir techn.

 

1. Tikyba/etika

2. Lietuvių kl.

3. Matematika

4. Dailė ir techn.

5. Dailė ir techn.

PASTABOS:

  • Pastabos: pirmų klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 10.45 - 11.30 val. Antrų klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 11.50 - 12.35 val.; 3a, 3b klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 11.50 - 12.35 val.; 3c klasės mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 10.45 - 11.30 val. 4a, 4c klasių mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 12.55-13.40 val.; 4b klasės mokiniams klasės valandėlė vyksta kiekvieną penktadienį – 11.50-12.35 val.
  • Anglų kalbos mokytoja Renata Ivaščenkienė: 2a klasė – 1-12; 2b klasė – 1-12; 2c klasė – 13-24; 3a klasė – 1-10; 3b klasė – 13-24; 3c klasė – 1-11; 4a klasė – 1-13; 4b klasė – 12-21; 4c klasė – 12-23.
  • Anglų kalbos mokytoja Vida Lebedeva: 2a klasė – 13-24; 2b klasė – 13-24; 2c klasė – 1-12; 3a klasė – 11-21; 3b klasė – 1-12; 3c klasė – 12-23; 4a klasė – 14-25; 4b klasė – 1-11; 4c klasė – 1-11.
  • Muzikos mokytoja Reminta Stoškuvienė: 1a, 1b, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b, 3c.
  • Muzikos mokytoja Giedrė Pocienė: 1c, 4a, 4b, 4c.

  

2019-2020 mokslo metŲ NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr.

Neformalaus vaikų švietimo programos pavadinimas

Vadovas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Dailės-darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“

Daiva Balčytienė

 

6-7 pamoka

6-7 pamoka

 

 

2.

Gamtamokslinio ugdymo būrelis „Mažasis tyrinėtojas“

Regina Chockevičienė

6 pamoka

 

 

 

 

3.

Pasaulio pažinimo būrelis „Gamtos taku“

Vilma Eglynienė 

6 pamoka

 

 

 

 

4.

Informacinių technologijų būrelis

Rasa Jankauskienė

 

6 pamoka

 

 

 

5.

Sporto būrelis „Linksmosios estafetės“

Sigutė Kačinskienė

 

 

6 pamoka

 

 

6.

Lėlių teatro studija

Rita Kriščiūnienė

 

 

 

 

5 pamoka

7.

Anglų kalbos būrelis „Aš tikrasis europietis“

Vida Lebedeva

 

 

 

6 pamoka

 

8.

Pop choras

Giedrė Pocienė

6 pamoka

 

 

6 pamoka

 

9.

Šiuolaikiniai šokiai „Salūnas“

Reminta Stoškuvienė

 

6-7 pamoka

 

6-7 pamoka

 

10.

Šaškių būrelis

Ligita Tautvydienė

6 pamoka

 

 

 

 

11.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“

Alina Urbonienė

6-7 pamoka

 

6-7 pamoka

 

 

12.

Tautinių šokių būrelis „Žiburėlis“ (pradedantieji)

Alina Urbonienė

 

 

 

 

5 pamoka

13.

Savivaldos klubas „Žibukai“

Silvija Vasiliauskienė

 

 

 

6-7 pamoka

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS 2019-2020 MOKSLO METŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

  2019-2020 MOKSLO METŲ MOKINIŲ, LANKANČIŲ LOGOPEDINES PRATYBAS, TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ LANKANČIŲ SPECIALIĄSIAS PRATYBAS 2019-2020 MOKSLO METŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti