KAIP MUS RASTI?

VIZIJA, MISIJA. TIKSLAS, UŽDAVINIAI

VIZIJA

Šilutės Žibų pradinė mokykla – šiuolaikiška, moderni, saugi mokykla, ugdanti įvairių poreikių mokinius. Mokyklos pamatas – tvirta ir draugiška bendruomenė. 

MISIJA

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą. Siekti, kad mokiniai, įvaldydami IKT ir mokėjimo mokytis kompetencijas, gebėtų sėkmingai mokytis pagrindinėje mokykloje. 

TIKSLAS 

Siekti kiekvieno mokinio socialinių, emocinių ir akademinių įgūdžių dermės.

UŽDAVINIAI

                    1. Įtraukti mokinių tėvus į klasių bendruomenių veiklas, siekiant didesnės atsakomybės už savo vaikus.

 2. Ugdyti mokinių socialines – emocines kompetencijas įgyvendinant praktinių studijų, prevencines bei kitas programas.

 3. Tobulinti mokyklos mokytojų kompetencijas, vykdant įtraukujį ugdymą.

 4. Tobulinti mokytojų kompetencijas planuojant pamokas, mokymosi procesą grįsti tyrinėjimu, inovatyvumu.