KAIP MUS RASTI?

Kad augtume...

2021-01-05 Projektas „KAD AUGTUME“, skirtas labai gerai besimokantiems mokiniams

 

Vaiko gabumai pastebimi jau pirmaisiais jo gyvenimo metais. Šeima, socialinė aplinka ir mokykla turi didžiausią įtaką vaiko gabumų atsiskleidimui ir intelekto raidai. Vaiko sugebėjimai ir gabumai ypač  išryškėja  mokykloje, kurioje kiekvienas mokinys jaučiasi svarbus, kur gerbiama jo nuomonė, kur vaikai įtraukiami į bendrą veiklą, sudaromos sąlygos dalytis idėjomis ir mokytis vieniems iš kitų, pastebimi ir įvertinami net mažiausi pasiekimai ar kūrybiškumo pasireiškimai. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje sėkmingas labai gerai besimokančių mokinių ugdymas  grindžiamas diferencijuojant ir pritaikant ugdymo turinį, atsižvelgiant į besimokančiojo interesus. Mokytojai, diferencijuotai dirbdami su mokiniu, turinčiu intelektualinių gabumų, padeda atsiskleisti jo interesams, polinkiams, gebėjimams.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos pagalbos mokiniui specialistai, prisidėdami prie labai gerai besimokančių mokinių ugdymo, parašė ir įgyvendina projektą „Kad augtume...“ Šis projektas skirtas aukštesnių intelektinių gebėjimų mokiniams. Projekto „Kad augtume...“ numatytos veiklos padės atsiskleisti gabių mokinių gebėjimams, skatins ir plėtos jų pažintinę raidą, kurs palankią aplinką, padedančią  vaikams augti ir tobulėti. Įvairių užsiėmimų (edukacijų, konkursų, išvykų) metu dalyvius džiugins ne tik įdomus veiklų turinys, netradiciniai metodai ir neformalios aplinkos, bet ir galimybė bendrauti su panašių interesų ir pomėgių bendraamžiais.

Tikimės, kad dalyvaudami projekte, mokiniai  giliau pažins savo krašto istoriją, kultūrą, tradicijas, patirs džiugių akimirkų ir emocijų bei praplės savo akiratį. Mokslo metų  pabaigoje mokiniai bus apdovanoti kelione į Naisius.