KAIP MUS RASTI?

Specialiojo ugdymo klasė

2020-2021 m.m. mokykloje įsteigta speciali (jungtinė) klasė mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

Šioje klasėje mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ir pritaikytas pradinio ugdymo bendrąsias programas.

Kaip tai vyksta

  • Klasėje ugdomi 6 mokiniai.
  • Klasėje dirba pradinių klasių mokytojas, išklausęs „Specialiosios pedagogikos“ kvalifikacijos tobulinimo kursą ir mokytojo padėjėjas;
  • Švietimo pagalbą mokiniams teikia specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas.
  • Mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, vyksta į ekskursijas, eina į edukacinius užsiėmimus netradicinėse aplinkose, dalyvauja konkursuose.
  • Po pamokų, esant galimybėms, mokiniai lanko neformalaus švietimo būrelius. Organizuojamas smulkiosios motorikos lavinimo būrelis „Rankučių teatras“.