KAIP MUS RASTI?

TVARKARAŠČIAI

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 

2019-2020 MOKSLO METŲ PAMOKŲ TVARKARAŠTIS

 

Pirmadienis

Antradienis

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1. -

2. -

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Muzika

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Lietuvių kl.

5. Muzika

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. Anglų kl.

2. Matematika

3. Lietuvių kl.

4. Pasaulio paž.

5. Muzika

1. -

2. -

3. Kūno kul.

4. Lietuvių kl.

5. Lietuvių kl.

6. Matematika

1. -

2. -

3. Kūno kul.

4. Lietuvių kl.

5. Lietuvių kl.

6. Matematika

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Kūno kul.

4. Matematika

5. -

6. -

1. Lietuvių kl.

2. Lietuvių kl.

3. Kūno kul.

4. Matematika

5. -

6. -

Trečiadienis

Ketvirtadienis

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

1. Matematika

2. Dailė ir techn.

3. Lietuvių kl.

4. Kūno kul.

5. Tikyba

1. Matematika

2. Dailė ir techn.

3. Lietuvių kl.

4. Kūno kul.

5. Tikyba

1. -

2. Lietuvių kl.

3. Dailė ir techn.

4. Kūno kul.

5. Tikyba

1. Matematika

2. Lietuvių kl.

3. Dailė ir techn.

4. Kūno kul.

5. Tikyba

1. Lietuvių kl.

2. Dailė ir techn.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Lietuvių kl.

 

1. -

2. Dailė ir techn.

3. Matematika

4. Pasaulio paž.

5. Lietuvių kl.

6. Anglų kl.

1. -

2. Matematika

3. Dailė ir techn.

4. Lietuvių kl.

5. Lietuvių kl.

6. Anglų kl.

1. -

2. Matematika

3. Dailė ir techn.

4. Lietuvių kl.

5. Lietuvių kl.

6. Anglų kl.

Penktadienis

1 klasė

2 klasė

3 klasė

4 klasė

 

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Kūno kul.

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Kūno kul.

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Kūno kul.

1. Lietuvių kl.

2. Matematika

3. Pasaulio paž.

4. Muzika

5. Kūno kul.

 

 

2019-2020 MOKSLO METŲ NEFORMALAUS VAIKŲ ŠVIETIMO TVARKARAŠTIS

 

Eil. Nr.

Būrelio vadovas

Būrelio pavadinimas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

1.

Aldona Julijona Bagdonienė

Sporto ir sveikatingumo būrelis „Vikruoliukai“

 

 

6 pamoka

 

 

2.

Aldona Julijona Bagdonienė

Rankdarbių būrelis „Idėjų kraitė“

6 pamoka

 

 

 

 

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS IR ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GRABUPIŲ SKYRIAUS 2018-2019 MOKSLO METŲ SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO UŽSIĖMIMŲ TVARKARAŠTIS

Peržiūrėti/atsisiųsti