KAIP MUS RASTI?

SAVIVALDOS KLUBAS

 

MOKINIŲ SAVIVALDA „ŽIBUKAI“

Šis būrelis skatina mokinius veikti, kurti, imtis iniciatyvos, generuoti naujas idėjas jas pritaikant mokinių veiklai įvairiose srityse. Būrelį pasirenka labai motyvuoti, turintys daug kūrybinių minčių, talentingi ir gabūs mokiniai – būsimieji lyderiai. Savivaldos klubas (taip vadina mokiniai savo būrelį) mokykloje veikia jau trejus metus. 2018 m.m. mokiniai ir jų mokytoja Silvija Vasiliauskienė vykdė daug įvairių veiklų: labiausiai pavykusios idėjos, renginiai yra tie, kuriuos  sugalvoja ir vykdo patys mokiniai. Kartu su F. Bajoraičio viešosios bibliotekos informacinio skyriaus darbuotojais savivaldos klubas paruošė ir įvykdė interaktyvią viktoriną mokykloje, skirtą Lietuvos 100- mečiui paminėti,  eita ir į senelių namus, lankytasi Šilutės balduose, pavasarį sukalti inkilėliai paukšteliams, kurta „Minčių dėžutė“ ir daug kitų veiklų. Šiemet klubo vaikai jau pasirodė meninės raiškos projekto „Vaikystės pasaka“ organizuojamosiose veiklose F.Bajoraičio bibliotekoje – šokių turnyre su playstation įranga rungėsi su kitomis rajono mokyklomis, sudalyvavo interaktyvioje viktorinoje „Pasakų šaly“, finale vedė renginį. Labai gražus ir pavykęs mokinių renginys „Savo meilę įpinsiu tau į kasas“ į mokyklą pritraukė daug bendruomenės narių:  savivaldukai ir karaokę dainavo ir letkį šoko ir mįslių konkursą vedė. Ateityje šis būrelis turi daug planų ir idėjų. Artėja tradiciškai švenčiamos Užgavėnės, pavasarį  planuojama prisijungti prie akcijos „Darom“ ir daug kitokių smulkių ir gražių vaikiškų idėjų, kurias sieksime įgyvendinti.