Darbo užmokestis

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 5 priedas

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2023 m. sausio 4 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 4 ketvirtis

2021 m.

1

Akomponiatorė

0,50

1

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

1

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

2

2877,29

2468,58

4

Direktorius

1,00

1

*

*

5

Elektrikas

0,50

1

*

*

6

Kiemsargis

0,50

1

*

*

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

1

*

*

8

Logopedas

1,75

2

3434,02

2994,52

9

Mokytojo padėjėjas

3,50

5

1106,49

856,91

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

2,57

3

1776,44

1411,49

11

Pradinių klasių mokytoja

0,96

1

*

*

12

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,84

1

*

*

13

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,13

11

1982,12

1691,42

14

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,31

6

1687,75

1411,24

15

Psichologas

0,40

1

*

*

16

Raštvedys

1,00

1

*

*

17

Socialinė pedagogė

1,00

1

*

*

18

Specialusis pedagogas

2,00

2

1951,31

1233,80

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

1

*

*

20

Ūkvedys

1,00

1

*

*

21

Valytoja

3,75

3

749,57

645,33

 

2022 m. spalio10 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 3 ketvirtis

2021 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

995,50

918,22

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

2511,63

2366,67

4

Direktorius

1,00

*

*

5

Elektrikas

0,50

*

*

6

Kiemsargis

0,50

*

*

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

8

Logopedas

1,75

1962,30

1876,67

9

Mokytojo padėjėjas

3,50

931,37

833,80

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

2,57

1588,37

1400,89

11

Pradinių klasių mokytoja

0,96

*

*

12

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,84

1859,45

1787,43

13

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,13

1609,80

1509,52

14

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,31

1709,02

1619,50

15

Psichologas

0,40

*

*

16

Raštvedys

1,00

*

*

17

Socialinė pedagogė

1,00

*

*

18

Specialusis pedagogas

2,00

1927,95

1838,41

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

20

Ūkvedys

1,00

*

*

21

Valytoja

3,75

730,00

642,00

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2022 m. liepos 11 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 2 ketvirtis

2021 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

*

*

4

Direktorius

1,00

*

*

5

Elektrikas

0,50

*

*

6

Kiemsargis

0,50

*

*

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

8

Logopedas

1,50

1809,55

1676,67

9

Mokytojo padėjėjas

3,50

959,30

833,80

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,64

1775,81

1543,50

11

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,78

2027,86

1909,30

12

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,22

1803,74

1621,07

13

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

3,85

1634,86

1441,09

14

Psichologas

0,40

*

*

15

Raštvedys

1,00

*

*

16

Socialinė pedagogė

1,00

*

*

17

Specialusis pedagogas

0,75

1393,71

1238,41

18

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

19

Ūkvedys

1,00

*

*

20

Valytoja

3,75

730,00

642,00

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2022 m. balandžio 8 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2022 m. 1 ketvirtis

2021 m.

1

Akompaniatorius

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

Atnaujinta: 2023-01-25