Darbo užmokestis

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 5 priedas

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2022 m. sausio 13 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2021 m. 4 ketvirtis

2020 m.

1

Akompaniatorė

0,50

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

2

Bibliotekininkas

0,50

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

4

Direktorius

1,00

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

5

Elektrikas

0,50

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

6

Kiemsargis

0,50

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

8

Logopedas

1,50

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

9

Mokytojo padėjėjas

3,50

5

907,17

661,63

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,64

2

1594,04

1169,27

11

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,78

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

12

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,22

11

1774,57

1452,05

13

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

3,85

5

1565,59

1072,48

14

Psichologas

0,40

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

15

Raštvedys

1,00

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

16

Socialinė pedagogė

1,00

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

17

Specialusis pedagogas- logopedas

0,75

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

18

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

1

   Neskelbiama   Neskelbiama

19

Ūkvedys

1,00

1

     Neskelbiama         Neskelbiama        

20

Valytoja

3,75

3

651,74

620,31

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA
2021 m. balandžio  12 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2021 m. 1 ketvirtis

2020 m.

1

Akompaniatorė

0,50

Neskelbiama

Neskelbiama

2

Bibliotekininkas

0,50

Neskelbiama

Neskelbiama

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

4

Direktorius

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

5

Elektrikas

0,50

Neskelbiama

Neskelbiama

6

Kiemsargis

0,50

Neskelbiama

Neskelbiama

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

Neskelbiama

Neskelbiama

8

Logopedas

1,50

1455,11

1400,96

9

Mokytojo padėjėjas

2,00

925,73

771,90

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,64

1653,34

1190,66

11

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,78

Neskelbiama

Neskelbiama

12

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,22

1698,32

1579,90

13

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

3,85

1525,64

1462,61

14

Psichologas

0,40

Neskelbiama

Neskelbiama

15

Raštvedys

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

16

Socialinė pedagogė

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

17

Specialusis pedagogas- logopedas

1,75

1289,81

1192,03

18

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

19

Ūkvedys

1,00

Neskelbiama

Neskelbiama

20

Valytoja

3,75

642,00

607,00