Darbo užmokestis

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2024 M. VASARIO 21 D. ĮSAKYMO NR. I-51 „DĖL ŠILUTĖ S ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖ JIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2024 m. liepos 2 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2024 m. 2 ketvirtis

2023 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3821,71

3249,29

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

*

*

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

924,00

841,89

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas ( Metodininkas )

1,50

*

*

10

Mokytojo padėjėjas

4,50

1395,25

1251,52

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,71

2029,35

1810,16

12

Pradinių klasių mokytoja ( be kategorijos )

2,00

1899,14

1678,29

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,92

*

*

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,95

2552,97

2233,66

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

6,10

2147,52

1962,75

16

Projekto koordinatorius

0,30

*

*

17

Psichologas

1,00

*

*

18

Raštvedys

1,00

*

*

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

20

Valytoja

3,75

924,00

841,21

21

Vyr. Specialusis pedagogas

2,25

2463,28

2197,23

22

Vyr. Socialinė pedagogė

1,00

*

*

 

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2024 m. balandžio 8 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2024 m. 1 ketvirtis

2023 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3830,39

3249,29

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

*

*

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

924,00

841,89

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas ( Metodininkas )

1,50

*

*

10

Mokytojo padėjėjas

4,50

1327,25

1261,01

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,71

2024,04

1810,16

12

Pradinių klasių mokytoja ( be kategorijos )

2,00

1869,14

1678,29

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,92

*

*

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,95

2424,89

2133,66

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

6,10

2145,25

1962,75

16

Psichologas

1,00

*

*

17

Raštvedys

1,00

*

*

18

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

19

Valytoja

3,75

924,00

841,21

20

Vyr. Specialusis pedagogas

2,25

2463,28

2197,23

21

Vyr. Socialinė pedagogė

1,00

*

*

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2024 m. sausio 12 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 4 ketvirtis

2022 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3331,50

2526,26

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

*

*

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

*

*

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas

1,50

2396,71

1909,44

10

Mokytojo padėjėjas

4,50

1320,96

1006,81

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,71

1972,21

1644,14

12

Pradinių klasių mokytoja

2,00

1699,28

1465,50

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,92

2733,21

1793,40

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,95

2121,55

1927,54

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,14

1915,28

1632,19

16

Psichologas

1,00

2094,89

1750,28

17

Raštvedys

1,00

*

*

18

Socialinė pedagogė

1,00

*

*

19

Specialusis pedagogas

2,00

2238,82

1832,52

20

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

21

Valytoja

3,75

840,00

730,00

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2023 m. spalio 6 d.

Atnaujinta: 2024-07-12

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 3 ketvirtis

2022 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3258,12

2526,26