Darbo užmokestis

ĮSAKYMAS DĖL ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2023 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. I-1 „ DĖL ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 1 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 2 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 3 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 4 priedas

Šilutės Žibų pradinės mokyklos darbuotojų darbo apmokėjimo tvarkos aprašo 5 priedas

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2023 m. balandžio 4 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 1 ketvirtis

2022 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3119,73

2526,26

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

*

*

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

*

*

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas

1,75

2243,16

1909,44

10

Mokytojo padėjėjas

3,50

1201,91

1000,02

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

2,57

1938,53

1631,68

12

Pradinių klasių mokytoja

0,96

*

*

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,84

*

*

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,18

2087,88

1909,43

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,28

1832,71

1626,04

16

Psichologas

0,40

*

*

17

Raštvedys

1,00

*

*

18

Socialinė pedagogė

1,00

*

*

19

Specialusis pedagogas

2,00

2152,80

1832,52

20

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

21

Valytoja

3,75

840,00

730,00

 

 

2023 m. sausio 4 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 4 ketvirtis

2021 m.

1

Akomponiatorė

0,50

1

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

1

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

2

2877,29

2468,58

4

Direktorius

1,00

1

*

*

5

Elektrikas

0,50

1

*

*

6

Kiemsargis

0,50

1

*

*

7

Kompiuterių inžinierius

0,50

1

*

*

8

Logopedas

1,75

2

3434,02

2994,52

9

Mokytojo padėjėjas

3,50

5

1106,49

856,91

10

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

2,57

3

1776,44

1411,49

11

Pradinių klasių mokytoja

0,96

1

*

*

12

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,84

1

*

*

13

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,13

11

1982,12

1691,42

14

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,31

6

1687,75

1411,24

15

Psichologas

0,40

1

*

*

16

Raštvedys

1,00

1

*

*

17

Socialinė pedagogė

1,00

1

*

*

18

Specialusis pedagogas

2,00

2

1951,31

1233,80

19

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

1

*

*

20

Ūkvedys

1,00

1

*

*

21

Valytoja

3,75

3

749,57

645,33

 

Atnaujinta: 2023-04-11