Darbo užmokestis

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

ĮSAKYMAS DĖL ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2023 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. I-1 „ DĖL ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS 2023 M. SAUSIO 2 D. ĮSAKYMO NR. I-1 „ DĖL ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMAS

 

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2023 m. spalio 6 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 3 ketvirtis

2022 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3258,12

2526,26

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

3928,32

2979,40

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

*

*

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas

1,50

2292,07

1909,44

10

Mokytojo padėjėjas

3,50

1304,80

1006,81

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

1,71

1865,26

1644,14

12

Pradinių klasių mokytoja

2,00

1699,28

1458,79

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,92

2564,33

1793,40

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,95

2128,91

1927,54

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,14

1950,11

1632,19

16

Psichologas

0,40

*

*

17

Raštvedys

1,00

*

*

18

Socialinė pedagogė

1,00

1949,48

1453,60

19

Specialusis pedagogas

2,00

2176,36

1832,52

20

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

21

Valytoja

3,75

844,84

730,00

 

VIDUTINIO MĖNESINIO BRUTO DARBO UŽMOKESČIO ATASKAITA

2023 m. liepos  10 d.

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 2 ketvirtis

2022 m.

1

Akompaniatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3287,82

2526,26

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

*

*

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

*

*

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas

1,50

2387,60

1909,44

10

Mokytojo padėjėjas

3,50

1269,66

1000,02

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

2,64

1963,78

1631,68

12

Pradinių klasių mokytoja be kategorijos

0,96

*

*

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,84

*

*

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,18

2144,36

1909,43

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,21

1852,25

1626,04

16

Psichologas

0,40

*

*

17

Raštvedys

1,00

*

*

18

Socialinė pedagogė

1,00

*

*

19

Specialusis pedagogas

2,25

2177,24

1832,52

20

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

21

Valytoja

3,75

840,00

730,00

 

2023 m. balandžio 4 d.

 

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų skaičius

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

 

2023 m. 1 ketvirtis

2022 m.

1

Akomponiatorė

0,50

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

3119,73

2526,26

4

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1,00

*

*

5

Direktorius

1,00

*

*

6

Elektrikas

0,50

*

*

7

Kiemsargis

0,50

*

*

8

Kompiuterių inžinierius

0,50

*

*

9

Logopedas

1,75

2243,16

1909,44

10

Mokytojo padėjėjas

3,50

1201,91

1000,02

11

Pradinių klasių kvalifikuota mokytoja

2,57

1938,53

1631,68

12

Pradinių klasių mokytoja

0,96

*

*

13

Pradinių klasių mokytoja ekspertė

0,84

*

*

14

Pradinių klasių mokytoja metodininkė

9,18

2087,88

1909,43

15

Pradinių klasių vyresnioji  mokytoja

5,28

1832,71

1626,04

16

Psichologas

0,40

*

*

17

Raštvedys

1,00

*

*

18

Socialinė pedagogė

1,00

*

*

19

Specialusis pedagogas

2,00

2152,80

1832,52

20

Statinių  priežiūros darbininkas

1,00

*

*

21

Valytoja

3,75

840,00

730,00

 

 

2023 m. sausio 4 d.

 

Atnaujinta: 2023-10-12

Eil.

Pareigų (pareigybės) pavadinimas

Etatų

Darbuotojų

Vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis (Eur)

Nr.

 

skaičius

skaičius

2022 m. 4 ketvirtis

2021 m.

1

Akomponiatorė

0,50

1

*

*

2

Bibliotekininkas

0,50

1

*

*

3

Direktoriaus pavaduotojas ugdymui

2,00

2

2877,29

2468,58

4

Direktorius

1,00

1

*

*