Įsigytos priemonės

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-12-01 

Matematika.  vad. 1 kl. TAIP 3 d.

90 vnt.

913,50 eur.

2.

2023-12-01      

 

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas.  vad. 3 kl. TAIP 2 d.

90 vnt.

1378,80 eur.

3.

2023-12-01    

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas.  vad. 4 kl. TAIP 1 d.

70 vnt.

1072,40 eur

4.

2023-12-01   Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas.  vad. 4 kl. TAIP 2 d.

90 vnt.

1378,80 eur

 

Iš viso:

4743,50 eur.

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-12-04   

Pasaulio pažinimas. Gamtos mokslai ir visuomeninis ugdymas.  vad. 4 kl. TAIP 1 d.

11 vnt.

168,52 eur.

2.

2023-12-04      

Matematika vad. 1 kl. TAIP 3 d.

1 vnt.

10,15 eur.

 

Iš viso:

178,67 eur.

Lėšų, gautų pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro 2023 m. spalio 19 d. įsakymą Nr. V-1379 „Dėl lėšų skyrimo nacionalinei švietimo agentūrai projektui Nr. 09.2.1-ESFA-V-726-03-0001 „Skaitmeninio ugdymo turinio kūrimas ir diegimas“

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-08-25  

Lietuvių kl. ir liter.  vad. 1 kl. TAIP 1 d.

92 vnt.

933,80 eur.

2.

2023-08-25      

Lietuvių kl. ir liter.  vad. 1 kl. TAIP 2 d.

92 vnt.

933,80 eur.

3.

2023-08-25     

Matematika vad. 1 kl. TAIP 1 d.

92 vnt.

933,80 eur

4.

2023-08-25   

Matematika vad. 1 kl. TAIP 2 d.

6 vnt.

60,90 eur

 

Iš viso:

2862,30 eur.

 

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-09-01 

Pasaul paž. Gamt. vis.  vad. 3 kl. TAIP 2022 1 d.

90 vnt.

1378,80 eur.

 

Iš viso:

1378,80 eur.

 

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-09-06 

Lietuvių k. ir liter. vad. 3 kl. TAIP 2022 1 d.

92 vnt.

933,80 eur.

 

Iš viso:

933,80 eur.

2023 m. rugpjūčio 25 d. ir rugsėjo 1-6 d. įsigytos prekės pagal 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“  09.2.1-ESFA-V-726 priemonės „Ugdymo turinio tobulinimas ir naujų mokymo organizavimo formų kūrimas ir diegimas“ projektų finansavimo sąlygų 35 punktą. 

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-07-19   

Lietuvių kl. vad. 3 kl. TAIP 1 d.

5 vnt.

50,75 eur.

2.

2023-07-19      

Lietuvių kl. vad. 3 kl. TAIP 2 d.

6 vnt.

60,90 eur.

3.

2023-07-19     

Matematika vad. 3 kl. TAIP 1 d.

6 vnt.

60,90 eur

4.

2023-07-19   

Matematika vad. 3 kl. TAIP 2 d.

9 vnt.

91,35 eur

 

Iš viso:

263,90 eur

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-08-23   

Lietuvių kl. vad. 3 kl. TAIP 3 d.

6 vnt.

60,90 eur.

2.

2023-08-23      

Matematika vad. 3 kl. TAIP 3 d.

5 vnt.

50,75 eur.

 

Iš viso:

111,65 eur.

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2023-07-19   

Lietuvių kl. vad. 3 kl. TAIP 1 d.

5 vnt.

50,75 eur.

2.

2023-07-19      

Lietuvių kl. vad. 3 kl. TAIP 2 d.

6 vnt.

60,90 eur.

3.

2023-07-19     

Matematika vad. 3 kl. TAIP 1 d.

6 vnt.

60,90 eur

4.

2023-07-19   

Matematika vad. 3 kl. TAIP 2 d.

9 vnt.

91,35 eur

 

Iš viso:

263,90 eur.

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2021/2022 m.m.   

Pasaulio paž. vad. 1 kl. TAIP 1 d.

25 vnt.

303,31 eur.

2.

2021/2022 m.m.   

Pasaulio paž. vad. 1 kl. TAIP 1 d.

25 vnt.

303,31 eur.

3.

2021/2022 m.m.   

Matematika vad. 1 kl. TAIP 1 d.

25 vnt.

200,56 eur

4.

2021/2022 m.m.   

Matematika vad. 1 kl. TAIP 2 d.

25 vnt.

200,56 eur

5.

2021/2022 m.m.   

Viesersys vad. 2 kl.su CD

25 vnt.

312,57 eur

6.

2021/2022 m.m.   

Viesersys vad. 3 kl.su CD

25 vnt.

312,57 eur.

7.

2021/2022 m.m.   

Lietuvių kl. vad.1 kl. TAIP 1 d.

25 vnt.

200,56 eur

8.

2021/2022 m.m.   

Lietuvių kl. vad.1 kl. TAIP 2 d.

25 vnt.

200,56 eur

9.

2021/2022 m.m.   

Lietuvių kl. vad.1 kl. TAIP 3 d.

25 vnt.

200,56 eur

10.

2021/2022 m.m.   

Matematika vad. 1 kl. TAIP 3 d.

25 vnt.

200,56 eur

 

PVM:

201,06 eur

 

Iš viso:

2435,12 eur.

 

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2021-09-01   

Pasaulio paž. vad. 2 kl. TAIP 1 d.

73 vnt.

885,61 eur.

2.

2021-10-19   

Pasaulio paž. vad. 2 kl. TAIP 1 d.

4 vnt.

48,52 eur.

3.

2021-11-16   

Pasaulio paž. vad. 2 kl. TAIP 2 d.

4 vnt.

48,52 eur

4.

2021-11-16   

Pasaulio paž. vad. 2 kl. TAIP 2 d.

73 vnt.

885,61 eur

 

Iš viso:

1868,26 eur.

 

Eil. Nr. 

Data

Priemonė

Vienetai

Suma

1.

2019-04-02

Ausinės Forbrain

1 vnt.

195,30 eur.

2.

2019-05-06

Lietuvių kl. vad. 4 kl. 1 d.

84 vnt.

641,76 eur.

3.

2019-05-06

Lietuvių kl. vad. 4 kl. 2 d.

84 vnt.

641,76 eur.

4.

2019-05-06

Lietuvių kl. vad. 4 kl. 3 d.

84 vnt.

641,76 eur.

 

PVM:

158,97 eur.

 

Iš viso:

1925,28 eur.

5.

2019-11-19

Medicininis kamuolys 1 kg.

6 vnt.

126,00 eur.

6.

2020-01-20

Matematikos vad. 3 kl. 1 d.

78 vnt.

595,92 eur.

7.

2020-01-20

Matematikos vad. 3 kl. 2 d.

78 vnt.

595,92 eur.

8.

2020-01-20

Matematikos vad. 3 kl. 3 d.

78 vnt.

595,92 eur.

 

PVM:

147,60 eur.

 

Iš viso:

1787,76 eur.

 

Atnaujinta: 2023-12-13