Paskatinimai ir apdovanojimai

 

Remiantis Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus 2013 m. spalio 2 d. įsakymu Nr. I-114 sąžiningai, profesionaliai dirbantiems, drausmingiems ir pavyzdingo elgesio darbuotojams gali būti taikomos paskatinimo priemonės (padėka, piniginė premija, vardinė dovana).
Paskatinimai paprastai skiriami kartą per metus – specialiai skirtame renginyje.
Pasiūlymus dėl mokyklos darbuotojo visų metų eigoje gali teikti visi mokyklos bendruomenės nariai, registruodami pasiūlymus.
Pasiūlyme nurodomas darbuotojas, kurį siūloma skatinti, ir jo darbai, charakterio savybės ar kitos aplinkybės, už kurias, siūlančiojo nuomone, paskatinimas turėtų būti skiriamas. Likus ne mažiau kaip 2 savaitėm iki paskatinimų paskyrimo dienos, sudaroma speciali komisija, į kurią įeina po 3 atstovus pedagoginiam personalui, po 1 – techniniam personalui atstovus, kurie įvertina pateiktus pasiūlymus ir bendru sutarimu sudaro sąrašą darbuotojų, nusipelniusių paskatinimo, sąrašą, kurį likus ne mažiau kaip 1 savaitei iki paskatinimų paskyrimo dienos, perduoda mokyklos direktoriui.


Kaip tai padaryti?

  1. Langelyje - El. pašto adresas:... - parašykite savo el. pašto adresą;

  2. Langelyje - Siūlomas darbuotojas:.. - parašykite darbuotojo vardą ir pavardę, kurį siūlote paskatinti;

  3. Langelyje - Už ką skiriamas paskatinimas:.. - trumpai parašykite už ką, jūsų nuomone, turėtų būti skirtas paskatinimas šiam darbuotojui;

  4. Tada spaudžiame - Siųsti

Atnaujinta: 2022-12-15
Siųsti