Ūkio subjektų priežiūra

AB ,,Lietuvos radija ir televizijos centras” - elektroninių ryšių paslaugų tiekimas.

UAB ,,Argus“ - stebėjimo ir reagavimo paslaugų tiekimas.

UAB ,,Tavo mokykla“ - informacinės sistemos.

UAB ,,Rudagys“ - kenkėjų kontrolės paslauga.

UAB ,,Šilutės vandenys“ - geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslauga.

UAB ,,Ignitis“ - elektros energijos paslauga.

UAB ,,Šilutės šilumos tinklai“ - šilumos paslauga.

UAB ,,Elis Textile Service“ - kilimėlių nuomos paslauga.

AB ,,Telia“ - telefoninių pokalbių paslauga.

AB ,,ESO“ - elektros energijos persiuntimo paslauga.

UAB ,,Avižeda“ - pastato šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūra.