Vizija, misija. Tikslas, uždaviniai

VIZIJA

Šilutės Žibų pradinė mokykla – šiuolaikiška, moderni, saugi mokykla, ugdanti įvairių poreikių mokinius. Mokyklos pamatas – tvirta ir draugiška bendruomenė.

MISIJA

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą. Siekti, kad mokiniai, įvaldydami IKT ir mokėjimo mokytis kompetencijas, gebėtų sėkmingai mokytis pagrindinėje mokykloje.

TIKSLAS

Siekti kiekvieno mokinio socialinių, emocinių ir akademinių įgūdžių dermės.

UŽDAVINIAI:

  1. Plėtoti ir gilinti mokinių socialines, emocines kompetencijas.

  2. Padėti mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdytis pagal gebėjimus, siekiant sėkmingai integruotis mokykloje.

  3. Vykdyti nuoseklų bendradarbiavimą su rajono, šalies ir tarptautiniais partneriais, įgyvendinant projektus.

  4. Atpažinti ir plėtoti gerai besimokančių mokinių akademinius pasiekimus.