Vizija, misija. Tikslas, uždaviniai

2023 METAI

 

MOKYKLOS VIZIJA

Šilutės Žibų pradinė mokykla – šiuolaikiška, moderni, saugi mokykla, ugdanti įvairių poreikių mokinius. Mokyklos pamatas – tvirta ir draugiška bendruomenė.

MOKYKLOS MISIJA

Bendradarbiaujant su mokinių tėvais (globėjais) užtikrinti, kad kiekvienas mokinys įgytų kokybišką pradinio ugdymo išsilavinimą. Siekti, kad mokiniai, įvaldydami IKT ir mokėjimo mokytis kompetencijas, gebėtų sėkmingai mokytis pagrindinėje mokykloje.

TIKSLAS

Užtikrinti kokybišką ugdymo(si) procesą, įveiklinant inovatyvius sprendimus nuosekliam mokinių kompetencijų plėtojimui.

UŽDAVINIAI

1. Ugdyti mokinių praktinius gebėjimus plėtojant turimas ir įgyjant naujas kompetencijas.

2. Efektyvinti mokinių, mokytojų ir tėvų (globėjų) partnerystę, sudarant sąlygas asmenybės ūgčiai.

3. Skatinti pedagogų lyderystę tobulinant profesines kompetencijas.

4. Aktyvinti bendradarbiavimą tarp mokyklų, siekiant sėkmingos įtraukties.

 

Atnaujinta: 2023-01-17