Saviraiškos būreliai

Saviraiškos būreliai

Dailės-darbelių būrelis „MAŽOJO DAILININKO DIRBTUVĖLĖS“

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Šilutės Žibų pradinės mokyklos dailės – darbelių būrelis buvo įkurtas 2001 metais. Iki 2014 m. šis būrelis vadinosi „Skudurinė Onutė“, vėliau pakeitė pavadinimą į „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“. Nuo 2001 m. dailės būreliui vadovauja mokytoja Daiva Balčytienė. Kolektyvą sudaro dvi 1-4 klasių mokinių grupės. Iš viso apie 50-60 mokinių. Užsiėmimų metu atsiskleidžia įgimti mokinių gabumai, ugdomas kūrybiškumas, vaizduotė, mąstymas. Vaikai supažindinami su lietuvių liaudies meno ir taikomosios dekoratyvinės dailės dirbiniais, mokomi įvairių dekoratyvaus vaizdavimo technikų, floristikos... Būrelio nariai nuolat savo kūrybiniais darbais puošia ir gražina mokyklos fojė, koridorius, rengia darbų parodas mokykloje, pedagogų švietimo centre, kitose ugdymo įstaigose. Mažieji dailininkai kasmet dalyvauja įvairiose parodose, konkursuose, kurie vyksta mūsų rajone, respublikoje ir už jos ribų.
Dailės būrelio nuopelnai:
2011 m. Tarptautinio „Galileo“ piešinių konkurso „Kosmosas ir aeronautika“; Europos Parlamento Informacijos biuro Lietuvoje piešinių konkurso „Pagalbos telefonas 112“; Šalies mokinių piešinių konkurso „Karalių pasaka“ dalyviai.
2011 m. Socialinė kampanija „Visuotinio švietimo savaitė 2011“. Konkurse „Daiktų antras gyvenimas“ ir „Žinutė pasauliui“ laimėta prizinė vieta.
Nuo 2012 m. dalyvauja Tarptautiniame vaikų piešinių konkurse „Išgirsti pačią slapčiausią gamtos kalbą“ ir ne kartą ugdytinių darbai pripažinti geriausiais.
2012 m. Šalies moksleivių medalio projekto konkurse „VANDENS METAI – 2012“ laimėtos 4 prizinės vietos.
Ketvirtokai nuo 2012 m. Dalyvauja vertimų ir iliustracijų projekte „Tavo žvilgsnis". Jų darbai dažnai puikiai įvertinami ir patenka į rengėjų projekto darbų knygą.
Nuo 2012 m. kas du metus dalyvaujame Tarptautiniame vaikų žemėlapio konkurse, kuriame du kartus mokinių darbai pateko į geriausiųjų dešimtuką.
2012 m. Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune inicijuojamos Vasario 16-osios akcijos „Pasveikinkim vieni kitus!“ piešinių konkurso; Ekologinė iniciatyva „Eko drąsa“. Piešinių konkurso "Kaip aš padedu gamtai"; Respublikinio moksleivių piešinių konkurso „Gyvūnas – žmogaus draugas“; Respublikinio piešinių konkurso „Mes esame atsakingi už tuos, kuriuos prisijaukiname“ dalyviai.
Nuo 2012 m. Tarptautinės vaikų ir jaunimo gamtosaugos akcijos „Aš noriu gyventi“, skirtos augmenijos ir gyvūnijos apsaugai, žolės ir miškų deginimo prevencijai piešinių konkurso dalyviai ir laimėtojai.
2013 m. Tarptautinio konkurso-parodos „Angelų miestas“; Lietuvos tautinio olimpinio komiteto mokinių piešinių konkurso „Olimpinio piešinio konkursas“; Respublikinio piešinių ir fotografijų konkurso „Gandrus pasitinkant“ dalyviai.
2013 m. V respublikinio mokinių piešinių konkurso „Senų daiktų istorijos“; AB LESTO vaikų ir jaunimo švietimo iniciatyvos Elektromagija.lt personažo konkurso „Elektronė“ prizininkai.
2014 m. mažų kainų degalinių tinklo EMSI organizuotame piešinių konkurse „Lietuvėle tu mano, tu graži Tėvyne" laimėtos 5 prizinės vietos.
2014 m. Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro sveikatos ir saugos ugdymo skyriaus organizuotame respublikiniame saugaus eismo piešinių konkurse šalies 1–2 klasių mokiniams „Saugiai su dviračiu“ ugdytinė tapo laureate.
2015 m. Šalies vaikų darbų parodos-konkurso ,,Linksmoji Pepė – iliustracijų knygai kūrimas“; Tarptautinės parodos-konkurso „Kalėdų senelio pirštinė“ dalyviai.
2016 m. Respublikinio piešinių konkurso „Aš -gamtos draugas“ dalyviai.
2017 m. Respublikinis piešinių ir nuotraukų konkursas „Kuriu ateities Europą“, III vieta.
2017 m. Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečio minėjimui skirtų kūrybinių  darbų konkursas  „Čia Lietuva, čia mano namai“, III vieta.
2018 m. Valstybės atkūrimo šimtmečio proga Šilutės kultūros ir pramogų centro piešinių konkursas „Šimtmečio atvirukas“ , laureatai.
2019 m. Vertimų ir iliustracijų projektas, diplomai.
2019 m. Knygyno VAGA mokinių piešinių konkursas „Pavasaris“, 3 prizinės vietos.
2020 m. Tarptautinis piešinių ir dailės darbų konkursas „Šiuolaikinė Madona“, I vieta.
2020 m. Vertimų ir iliustracijų projektas „Tavo žvilgsnis“, du diplomai už puikiai iliustruotą kūrinį.
2020 m. Nacionalinės švietimo agentūros projekto „Saugesnis internetas: draugiskasinternetas.lt III“ piešinių konkursas „INTERNETAS“, 1 nugalėtojas ir 3 laureatai.

2022 m. Respublikinis 1-4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas „Nykštukas“, III vieta.

2022 m. Mokinių kūrybinių darbų konkursas ,,Kalėdinis knygų skirtukas", I ir III vietos.

LĖLIŲ TEATRO STUDIJA

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Šilutės Žibų pradinės mokyklos „Lėlių teatro studija“ įkurta 1999 metais mokytojos Ritos Kriščiūnienės. Kolektyvą sudaro 1-4 klasių mokiniai. Iš viso apie 20 mokinių.
„LĖLIŲ TEATRO STUDIJA“:
2008 m. Šilutės rajono pradinių klasių mokinių lėlių teatrų konkurso laureatai – I vieta
2008 m. regioninės lėlių teatrų šventės Klaipėdoje ir Lietuvos lėlių teatrų šventės Panevėžyje „Molinuko teatras“, Šilutės miesto šventės „Šilutė- Šilokarčema 2008“ dalyviai.
2009 m. Šilutės miesto šventės dalyviai. • 2010 m. Šilutės rajono lėlių teatrų konkursas – I vieta.
2010 m. regioninės lėlių teatrų šventės Klaipėdoje ir Lietuvos lėlių teatrų šventės „Molinuko teatras“, Šilutės miesto šventės dalyviai.
2011 m. Šilutės miesto šventės dalyviai.
2014 m. Šilutės Žibų pradinės mokyklos meninės raiškos projekto, Šilutės rajono pradinių klasių mokinių literatūrinio vidudienio „Kristijono Donelaičio žvilgsniu“ dalyviai.
Nuo 2000 m. bendradarbiavimas su F. Bajoraičio viešąja biblioteka – lėlių teatro spektaklių pristatymas bibliotekos lankytojams, ikimokyklinių ugdymo įstaigų auklėtiniams.

POP CHORAS

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Pop chorą veda mokytoja metodininkė Giedrė Pocienė. Pop choro kolektyvas įkurtas 1997 metais mokytojos Raimondos Gečienės. Kolektyvą paprastai sudaro 1 – 4 klasių mokiniai. Iš viso apie 40 mokinių.
Pop choro nuopelnai:
Šis kolektyvas nuo 1997 metų kasmetinis Šilutės miesto ir rajono švenčių, konkurso „Giesmių giesmelė“, rajono vaikų estradinės dainos ir kantri šokio festivalio „Svajonė“ ir rajono sakralinių giesmių šventės „Teskamba giesmės“, mokyklos tradicinių renginių ir švenčių dalyvis.
Nuo 2002 m. vykdomas projektas „Mus sujungė muzika“ su Kelmės „Aukuro“ pagrindine mokykla, pastatytas muzikinis vaidinimas „Meškiukas Rudnosiukas“, koncertai – pasirodymai „Vaikai vaikai vanagai...“ , „Būkite laimingi“
Nuo 2010 m. Šilutės rajono mokinių ir vaikų meninės raiškos projektų dalyvis, šventės – konkurso „Molinuko teatras“ laureatas, tradicinio mokyklos renginio „Giesmių rytmetys“ puoselėtojas.
2014 m. tarptautinio chorų festivalio „Mes – Pamario vaikai“, respublikinės akcijos „Dainuojanti klasė, dainuojanti mokykla“ dalyvis.
Nuo 2015 m. respublikinio vaikų ir jaunimo populiariosios vokalinės muzikos festivalio „Svajonė“ dalyvis.


DARBELIŲ DIRBTUVĖLĖS

Rankyčių teatro būrelį veda specialiojo ugdymo klasės mokytoja Silvija Vasilaiuskienė. Būrelis įkurtas 2021 metais. Kolektyvą sudaro 1 – 4 klasių mokiniai.

 

 

Atnaujinta: 2023-12-02