Dėmesio!

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. lapkričio 4 d. nutarimo Nr. 1226 (suvestinė redakcija nuo 2020-12-09) „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ 
2.2.9.7. papunkčiu. Mokiniams, besimokantiems pagal pradinio ugdymo programą, atostogos skelbiamos nuo 2020 m. gruodžio 14 d. iki 2021 m. sausio 3 d