Gamtamokslinė – sportinė vaikų vasaros poilsio stovykla

Gamtamokslinės – sportinės vaikų vasaros poilsio stovyklos metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas per praktiką mokiniams įgyti gamtamokslinių žinių, sudarytos sąlygos stebėti gyvąją gamtą, mokytis apie ją iš savo patirties ir atradimų. Mokiniai ne tik geriau pažino juos supančią gamtą, bet ir aktyviai sportavo, žaidė judriuosius žaidimus. Keliaudami pėsčiomis, išvykų metu, dalyvaudami edukacinėse pamokose, lankydami žymius ir įdomius gamtos objektus, mokiniai turtino savo žinias apie gamtą, stebėjo ją, stengėsi gamtą geriau pažinti atlikdami įvairius tyrimus ir bandymus. Kiekvieną dieną stovyklautojams buvo sudarytos sąlygos aktyviai sportinei veiklai, žaidimams, stiprinantiems vaikų fizinę sveikatą.
Visos projekte numatytos veiklos buvo įgyvendintos, mokiniai buvo labai aktyvūs, žingeidūs, noriai dalyvavo užsiėmimuose. Projektinė veikla – regbio treniruotė su profesionalia trenere – dėl labai didelių karščių buvo pakeista kitas į įdomias ir aktyvias veiklas prie marių.