3–4 klasių mokinių tėvų susirinkimas vyks 2023 m. sausio 30 d. 17.30 val.;

1–2 klasių mokinių tėvų susirinkimas – sausio 31 d. 17.30 val.

 

2023 m. sausio 30 d. 3–4 kl. mokinių tėvų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl 2022-2023 mokslo metų I pusmečio 3–4 klasių mokinių pažangos ir pamokų lankomumo analizės. Pranešėjos Ramunė Vaidilienė ir Alina Urbonienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

2. Dėl supažindinimo su pasirengimu įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį Šilutės Žibų pradinėje mokykloje. Pranešėjos Rasa Jankauskienė, mokytoja; Elena Šarkienė, direktorė; Ramunė Vaidilienė ir Alina Urbonienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

 

3. Dėl bendrų veiklų su mokinių tėvais pristatymas. Pranešėja Alina Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

2023 m. sausio 31 d. 1–2 kl. mokinių tėvų susirinkimo darbotvarkė:

1. Dėl psichologės Rositos Katauskienės paskaitos „Ką daryti, kad vaikui sektųsi mokykloje?“.

2. Dėl 2022-2023 mokslo metų I pusmečio 1–2 klasių mokinių pažangos ir pamokų lankomumo analizės. Pranešėjos Ramunė Vaidilienė ir Alina Urbonienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

3. Dėl supažindinimo su pasirengimu įgyvendinti atnaujintą ugdymo turinį Šilutės Žibų pradinėje mokykloje. Pranešėjos Rasa Jankauskienė, mokytoja; Elena Šarkienė, direktorė; Ramunė Vaidilienė ir Alina Urbonienė, direktoriaus pavaduotojos ugdymui.

 

4. Dėl bendrų veiklų su mokinių tėvais pristatymas. Pranešėja Alina Urbonienė, direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

 

 

Mokinių tėvų susirinkimai vyks aktų salėje.

 

Mokyklos administracija