4 klasių Nacionalinis mokinių pasiekimų patikrinimas (NMPP) šiais metais vyks mokykloje elektroniniu būdu.

Mokiniai atliks skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo testus.

Skaitymo testas vyks balandžio 1 d. 9.00 val. ir 11.00 val., balandžio 4 d. 9.00 val.

Matematikos - balandžio 5 d. 9.00 val. ir 11.00 val., balandžio 6 d. 9.00 val.

Pasaulio pažinimo - balandžio 7 d. 9.00 val. ir 11.00 val., balandžio 8 d. 9.00 val.

Mokiniai yra suskirstyti į srautus, todėl atliks po vieną, kiekvieno dalyko (skaitymo, matematikos ir pasaulio pažinimo) testą. 

NMPP paskirtis – suteikti objektyvios informacijos mokyklai, mokiniams ir mokinių tėvams (globėjams, rūpintojams) apie mokymosi pasiekimus.

Gegužės mėnesį mokytojams, mokiniams ir mokinių tėvams bus pateiktos individualios mokinių NMPP ataskaitos. 

.