Mažieji dailininkai

Dirbant nuotoliniu būdu dailės būrelio „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“ nariai dalyvavo įvairiuose piešinių konkursuose. Šiandien jiems buvo įteikti diplomai, prizai ir padėkos. Sveikiname mažuosius dailininkus!