Mokymosi sėkmės prielaida – gebėjimas gerai skaityti

2020 metais Šilutės Žibų pradinė mokykla, kartu su Kintų ir  Vilkyčių pagrindinėmis mokyklos bei Prienų r. Jiezno gimnazija laimėjo iš Europos sąjungos struktūrinių fondų lėšų finansuojamą projektą VEŽA  (Visapusiška Edukacija Žinioms ir Augimui). Šio projekto tikslas – siekti mokinių skaitymo pasiekimų pažangos.
Vaikų nesidomėjimas knygomis, nenoras skaityti vaikystėje lemia siaurą vaikų žodyną, skurdžią kalbą, jie neišmoksta reikšti minčių, bendrauti. Tai neigiamai įtakoja vaiko asmeninę ūgtį, nes skaitydamas vaikas AUGA. Todėl itin svarbu dar vaikystėje susiformuoti gerus skaitymo įgūdžius. Skaitantys vaikai geba kritiškai mąstyti, adekvačiai vertinti situaciją, greitai rasti teisingus sprendimus, turi didesnės apimties apimtį ir aktyvią vaizduotę, savarankiškai sprendžia ir elgiasi, yra geriau įvaldę kalbėjimą. Skaitantys nuo neskaitančiųjų skiriasi ir intelekto išsivystymo lygiu.
Šilutės Žibų pradinė mokykla projekte VEŽA dalyvauja kaip mokykla konsultantė, kuri dalinasi savo patirtimi su veiklą tobulinančiomis mokyklomis partnerėmis.
Mūsų mokykla – projekto konsultantė - skaitymo ugdymo srityje yra  sukaupusi nemažą patirtį: jau keleri metai mokykloje sukurtas ir sėkmingai diegiamas mokinių skaitymo skatinimo modelis, diegiami nauji mokymo būdai, strategijos. Aukšti ir 4-tų klasių mokinių standartizuotų testų rezultatai, mokyklai yra suteiktas GEROS MOKYKLOS vardas.
Projekto metu mokyklos partnerės sieks gerinti mokinių skaitymo įgūdžius ir sudominti vaiką skaitymu, ugdymo procese taikant įvairias patrauklias mokymosi aplinkas, šiuolaikiškas priemones ir būdus, perimant gerąją Šilutės Žibų pradinės mokyklos patirtį.
Projektas bus vykdomas 2020-2021 ir 2021-2022 mokslo metais. Projekto metu gautos lėšos bus skiriamos modelio diegimui ir numatytoms veikloms įgyvendinti.