Neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektą ,,Mename praeitį“

Šilutės Žibų pradinė mokykla nuo  2020m. spalio 14 d. iki gruodžio 2 d.  vykdė kitų neformaliojo vaikų švietimo veiklų projektą ,,Mename praeitį“. Projekto veiklose dalyvavo 56 mokiniai. 11 projekto dalyvių buvo iš socialiai remtinų šeimų, 13- didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių dėl negalios mokinių. Projektą vykdė 5 mokyklos darbuotojai: Ramunė Vaidilienė, Rasa Jankauskienė, Daiva Šarlauskienė, Silvija Vasiliauskienė ir Aurelija Butkienė.
Jame buvo numatytos įvairios veikos: supažindinti su 5 Lietuvos etnografiniais regionais: jų tautiniais rūbais, papročiais, patiekalais; išvyka į Bikavėnų Senųjų kaimo tradicijų kultūros centro organizuojamas edukacijas „Šiaudelių pynimas ir rišimas“ ir „Piemenų pučiamieji instrumentai. Jų gaminimas ir etnomuzikavimas“; Šilutės H. Šojaus muziejuje edukaciniai užsiėmimai „Žaislų istorija“, „Ką grūdelis pasakoja“;  išvyka į Švėkšnos tradicinių amatų centrą ir suplanuotas edukacinis užsiėmimas „Keramikos studija“; Šilutės meno mokykloje pamokėlė „Pažink senovinius instrumentus“ bei  baigiamasis renginys viešojoje F. Bajoraičio  bibliotekoje.
Projekto pradžia vyko sklandžiai, iš dalies įgyvendinome užsibrėžtus tikslus ir uždavinius. Pavyko įgyvendinti pirmus du suplanuotus užsiėmimus: projekto pristatymą, supažindinimą su 5 Lietuvos etnografiniais regionais, tautiniais rūbais, papročiais, patiekalais, darbais... Gaminome suvenyrinį laivelį, sužinojime kokie laivai plaukiodavo Kuršių mariose ir daug kitų pasakojimų. Nepavyko taip išsamiai supažindinti vaikus su visais  etnografiniais regionais, prisiliesti prie mūsų praeities, nes įvesti apribojimai sutrukdė keliones ir suplanuotas edukacijas.
Šilutės rajono savivaldybė šiam projektui įgyvendinti skyrė 3 000 eurų ir mokykla prisidėjo 300 eurų. Dalyvavimas projekte mokiniams suteikė ne tik džiaugsmo, bet ir naujų žinių bei įgūdžių.