Padėka

Šiemet pilietinėje iniciatyvoje „Atmintis gyva, nes liudija“ dalyvavo rekordinis dalyvių skaičius: bendrojo ugdymo įstaigos bei kitos organizacijos Lietuvoje bei Lietuvos valstybę atstovaujančios institucijos užsienyje. Šioje akcijoje dalyvavo ir mūsų mokykla. Tarptautinės komisijos sekretoriatas visiems dėkoja už dalyvavimą šioje akcijoje.