Paskaita mokinių tėveliams

Balandžio 26 dienos pavakare mokyklos aktų salėje vyko Diemedžio ugdymo centro psichologės Aldonos Giržadienės paskaita mokinių tėveliams „Tėvų (globėjų) emocinės sveikatos stiprinimas ugdant vaiką“. Paskaitos metu psichologė tėvams papasakojo, kas dažniausiai slepiasi po vaiko pykčiu, kokie turėtų būti kokybiški tėvų ir vaikų santykiai, kaip reikia bendrauti su vaiku, kad būtum išgirstas bei kaip pasirūpinti savo emocine sveikata, nes ji yra gražių ir gerų šeimos tarpusavio santykių pagrindas. Norime pasidžiaugti, kad mokinių tėvai, mokyklos pedagogai  aktyviai rinkosi į  paskaitą, kurios metu ne tik pagilino savo žinias, kaip auginti ir auklėti vaikus, bet ir  kartu ieškojo atsakymų į jiems rūpimus klausimus.