Vaiko gabumai pastebimi jau pirmaisiais jo gyvenimo metais. Šeima, socialinė aplinka ir mokykla turi didžiausią įtaką vaiko gabumų atsiskleidimui ir intelekto raidai. Vaiko sugebėjimai ir gabumai ypač  išryškėja  mokykloje, kurioje kiekvienas mokinys jaučiasi svarbus, kur gerbiama jo nuomonė, kur vaikai įtraukiami į bendrą veiklą, sudaromos sąlygos dalytis idėjomis ir mokytis vieniems iš kitų, pastebimi ir įvertinami net mažiausi pasiekimai ar kūrybiškumo pasireiškimai. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje sėkmingas labai gerai besimokančių mokinių ugdymas  grindžiamas diferencijuojant ir pritaikant ugdymo turinį, atsižvelgiant į besimokančiojo interesus. Mokytojai, diferencijuotai dirbdami su mokiniu, turinčiu intelektualinių gabumų, padeda atsiskleisti jo interesams, polinkiams, gebėjimams.

Plačiau apie projektą.