Saulėja-respublikinės konferencijos dalyvė!

4a klasės mokinė Saulėja Gudaitė (mokytoja Rita Kriščiūnienė) dalyvavo respublikinėje pradinių klasių mokinių nuotolinėje etnokultūrinėje konferencijoje  „ Skrynelę pravėrus...". Mokinė konferencijos dalyviams pristatė savo paruoštą pranešimą ir išklausė kitų dalyvių pranešimus. Saulėja įgijo žinių ir naujos patirties.