Šokio kolektyvas „Žiburėlis“ paminėjo Kovo 11-ąją

Šilutės Žibų pradinės mokyklos jaunučių liaudiškų šokių grupė „Žiburėlis“, vadovaujama šokio mokytojos metodininkės Alinos Urbonienės, dalyvavo respublikinėje tautinio šokio ir muzikos šventėje „Aš tikrai myliu Lietuvą“, skirtoje Kovo 11-ajai paminėti, kurią organizavo Klaipėdos vaikų laisvalaikio centras.
Tautinė šventė vyko virtualiai. Šventės tikslas: ugdyti mokinių pilietiškumą, kultūrinį sąmoningumą, meninę saviraišką, kūrybiškumą. Supažindinti mokinius su Žemaitijos regiono ir Mažosios Lietuvos istoriniais įvykiais, papročiais, tradicijomis, tautiniu kostiumu. Tautinėje šventėje dalyvavo Lietuvos Respublikos bendrojo lavinimo mokyklų ir neformaliojo vaikų švietimo įstaigų mokiniai.