Šilutės Žibų pradinėje mokykloje siekiame užtikrinti sveiką aplinką ir kuo ilgiau organizuoti kontaktinį ugdymą.  

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro, valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2021 m. rugpjūčio 24 d. sprendimu Nr. V-1927 „Dėl pavedimo organizuoti, koordinuoti ir vykdyti testavimą ugdymo įstaigose“ mokiniams siūloma testuotis. Testavimas nebus privalomas, bet rekomenduojamas, kad užkirstume kelią viruso plitimui ir sudarytume sąlygas vaikams mokytis kontaktiniu būdu.

Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2021 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-1346 „Dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) įtarimo ar diagnozės testavimo vykdymo Šilutės rajone esančių ugdymo įstaigų, vykdančių ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio, vidurinio ugdymo programas bei pirminį profesinį mokymą, tvarkos patvirtinimo“, testavimas vyks savikontrolės tyrimo metodu atliekant greituosius SARS-CoV-2 antigeno testus, kas 3-5 dienas. Testavimą atliks patys mokiniai prieš tai instruktuoti ir prižiūrimi sveikatos specialisto.

Jei, testavimo metu, klasės mokiniui bus nustatytas teigiamas testas, su mokinio tėvais susisieks visuomenės sveikatos specialistė, vykdanti sveikatos priežiūrą mokykloje  ir rekomenduos mokiniui atlikti PGR testą. Kol bus gautas laboratorinio tyrimo dėl COVID-19 ligos atsakymas mokinys į mokyklą eiti negalės.

Mokiniai, kurie tėvų sprendimu, nesitestuos ir toliau galės dalyvauti kontaktiniame ugdyme.

Sutikimą dėl dalyvavimo mokyklos vykdomame testavime COVID-19 ligai (koronaviruso infekcijai) įtarti ar diagnozuoti prašome pasirašyti iki rugsėjo 2 d. ir perduoti klasės mokytojai.

Ačiū už supratingumą
Mokyklos administracija