Suaugusieji dažnai mano, kad yra gimę nekūrybiški, todėl bijo išreikšti save kūryboje, o jų požiūris į kūrybiškumą atrodo kaip kažkas nepasiekiamo, neįmanomo, neįveikiamo  ar mistiško. Tačiau, tiesa yra ta, kad kūrybiškumas yra ugdomas. Amerikiečių poetė Maya Angelou yra pasakius: "You can’t use up creativity. The more you use, the more you have (Neįmanoma išnaudoti kūrybiškumo - kuo daugiau juo naudojatės, tuo daugiau jo turite)“. Vaikai savo kūrybiškumu kelis kartus pranoksta bet kurį suaugusįjį. Tam, kad augant vaikai neprarastų šio gebėjimo, kūrybiškumą būtina lavinti, padėti vaikui jį atskleisti. Kūrybiškumas priklauso nuo kiekvieno vaiko asmenybės bruožų, motyvacijos, intelektinių gebėjimų, aplinkos ir žinių. Visi šie veiksniai yra tarpusavyje susiję, dera, tačiau kūrybiškumo ugdymui itin svarbios yra ir žinios.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojai ir mokiniai, dalyvaudami projekte ERASMUS+ „Let’s create our book together“ („Sukurkime savo knygą kartu“) siekia skatinti ir motyvuoti vaikus kurti bei pasitikėti savo jėgomis, išreikšti save per kūrybą, išbandyti naujus kūrybos būdus, taip pat supažindinti mokinius su kitų šalių kultūromis, kitų šalių mokinių atliktais kūrybiniais darbais. Kartu su Lenkijos, Graikijos, Turkijos, Italijos mokytojais ir mokiniais Šilutės Žibų pradinės mokyklos pradinukai kurs ir iliustruos įvairiausių žanrų knygas: biografines, filosofines, poemas ir novelių knygas. Tam, kad dienos šviesą išvystų šios mokinių kurtos įvairių žanrų knygelės, pirmiausia reikės nueiti ilgą kelią domintis literatūros žanrais, skaitant įvairių autorių kūrinius, juos nagrinėjant. Įgytas žinias, savo idėjas ir priemonių įvairovę mokiniai išbandys kūrybos procese - rašys, iliustruos, vaidins ir filmuos  inscenizuotas noveles ar poemas. Dalyvaudami dviejų metų tęstinumo ERASMUS+ projekte, Šilutės Žibų pradinės mokyklos pradinukai patirs kūrybos džiaugsmą, įgaus pasitikėjimo savimi, turės galimybę palyginti savo ir kitų šalių mokinių kūrybinių darbų rezultatus. Tuo pačiu bus pasiekti ir kiti projekte numatyti tikslai: mokiniai taps aktyviais skaitytojais ir nuolatos tobulins savo skaitymo įgūdžius, perskaitę knygas, gebės kurti vaidinimus, iliustracijas knygoms, logotipus ir kt., domėsis įvairiais literatūriniais žanrais ir skaitys įvairesnių žanrų knygų. Projekte mokiniai ne tik dalyvaus įvairiose kūrybinėse veiklose, bet, ir, pasibaigus karantinui, dalis mokinių turės galimybę kartu su lydinčiomis mokytojomis aplankyti ERASMUS+ projekto partnerius, susipažinti su jų mokyklomis, šių šalių mokinių kūrybiniais darbais,  ugdymo procesu, kitų šalių kultūra.
Kūrybiškumas yra prigimtinis dalykas, tačiau mokslininkų teigimu, vos 5% suaugusiųjų turi kūrybišką mąstymą. Tai reiškia, kad net 95% vaikų savo kūrybiškumą, norėdami to ar ne, praranda. Visa tai jiems dažniausiai padeda užgniaužti suaugusieji: tėvai, artimieji, pedagogai, įsprausdami vaikus į tam tikrus rėmus, nustatydami ribas, normas. O kūrybiškumas yra pagrindinis žmogaus laimingo gyvenimo svertas, palengvinantis  ir praturtinantis kiekvieną žmogaus gyvenimo sritį. Todėl, norėdami, kad vaikas būtų sėkmingas ir laimingas ateityje, kūrybiškumo ugdymas ir puoselėjimas kiekvieno vaiko namuose ir ugdymo įstaigose turėtų būti vienas iš prioritetinių dalykų.


Šilutės Žibų pradinės mokyklos
logopedė metodininkė  Lina Gutauskienė,
socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė