Veikla lauke

b klasės mokinukai per nuotolinę dailės ir technologijų pamoką gavo užduotį - nulipdyti sniego senį, pastatyti pilį arba padaryti sniego angelą. Pasidžiaukime jų darbais.