Viešnagė Italijoje

 Šilutės Žibų pradinės mokyklos dvi mokytojos ir dvi pagalbos mokiniui specialistės 2021 lapkričio 26 d. – 2021 gruodžio 4 d., pagal Erasmus + projektą „ „GAMIFICATION IN CLASS - challenges and rewards“ („ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“) lankėsi pirmajame šalių partnerių, dalyvaujančių šiame projekte, susitikime Italijoje. Šilutės Žibų pradinės mokyklos komanda  gyveno nedideliame Castelvetrano miestelyje, lankėsi  šio miestelio mokyklose, keitėsi darbo patirtimi ir idėjomis. Per 5 darbo dienas mokytojų delegacijos iš Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos aplankė Castelvetrano pradinę ir ikimokyklinę mokyklas, susipažino su Italijos švietimo sistema, dalyvavo ir stebėjo žaidybines veiklas matematikos, pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamokose, keitėsi šalių patirtimi, rodė atsivežtą filmuotą medžiagą iš savo mokyklų bei dalyvavo diskusijose prie apskrito stalo. Laisvu nuo veiklų metu, projekto dalyviai apsilankė žymiausiose Castelvetrano apylinkės vietose, muziejuose ir įmonėse, pabuvojo Selinuntės šventyklų slėnyje. Sekantis mokyklų partnerių susitikimas vyks kovo mėnesį Ispanijoje.