Nors karantinas ir uždarė daugybę žmonių namuose, tačiau šis pasikeitimas žmonių gyvenimuose įnešė ir naujų spalvų, padėjo atrasti naujų ar senokai primirštų veiklų, užsiėmimų. Vienas iš tokių užsiėmimų, šiuo metu sugrąžintų į žmonių gyvenimus – žaidimai. Apklausos parodė, kad šeimose karantino laikotarpiu žaidžiami įvairiausi žaidimai - stalo, vaidybiniai, mokomieji (didaktiniai), loginiai ar į aukštumas pagal pardavimus šovę ir nepelnytai buvę primiršti – žaidimai šaškėmis bei šachmatais. Žaidimų sugrąžinimas į šeimas - vienas iš karantininio laikotarpio pliusų, nes žaidimas, tai ne tik pramoga. Tinkamai organizuoti žaidimai su savo vaikais padeda formuoti vertingas vaikų savybes, moko juos bendrauti su vienmečiais ir suaugusiais, moko vaikus džiaugtis pačiu žaidimo procesu, buvimu kartu su savo artimaisiais, saldžiu pergalės skoniu ar moko tinkamai priimti pralaimėjimus. Labai svarbu tai, kad žaidimai ugdo vaikus, lavina jų pažintinius procesus, nes žaisdami vaikai įgyja žinių, turtina savo žodyną ir kalbinius gebėjimus. Aktyvūs judrieji žaidimai lavina vaiko judesius, ugdo drausmingumą, organizuotumą, moko  laikytis taisyklių, pratina vaikus žaisti lygiomis teisėmis.
Suprasdami žaidimų svarbą vaikų gyvenime ir norėdami mokymosi procesą padaryti patrauklesniu, lengvesniu bei įdomesniu mokiniams, Šilutės Žibų pradinės mokyklos sudaryta darbo grupė  inicijavo mokyklos dalyvavimą ERASMUS + projekte „GAMIFICATION IN CLASS - challenges and rewards“ („ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“) ir tapo šio tarptautinio projekto koordinatoriais.  Kartu su projekto partneriais iš Rumunijos, Turkijos, Ispanijos ir Italijos mokyklų, Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojai ieškos naujų patrauklių mokymo būdų bei keisis patirtimi, kaip įdomiai ir lengvai per žaidimus  mokytis matematikos, anglų kalbos ir pasaulio pažinimo disciplinų. Mokykloje atlikta tėvų, mokinių ir mokytojų apklausa parodė, kad mokytojai turi idėjų, patirties ir savo pamokose dažnai taiko įvairius mokymo metodus susietus su žaidybine veikla. Mokiniams ši veikla taip pat labai patinka, nes nauja informacija tampa lengviau įsimenama ir suprantama, žaidimai stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, padeda įtvirtinti esamus gebėjimus, išmoktus veiksmus bei greičiau pasiekti  naujai išsikeltus tikslus. Tėveliai apklausoje nurodė, jog žaidimai ir reguliarus jų taikymas pamokose yra vaikams įdomus, patrauklus ir  naudingas. Įgyvendinus projekto tikslą, tikimasi, kad pagerės mokinių pasitenkinimas mokykla, sumažės mokinių, neatliekančių namų darbų, skaičius, pats mokymosi procesas taps įdomesniu mokiniams, nes žaidimų ir veiklų spektras neribotas. Žaidžiant juk galima kurti, gaminti, statyti, atrasti, atlikti bandymus, o svarbiausia, kad vaikai žaisdami mokysis ir viską atliks patys, tuo pačiu žaidimo metu gilindami žinias, supratimą, kaupdami patirtį ir besimokydami iš jos. Projektinės veiklos skatins ir bendradarbiavimą tarp šalių projekto partnerių, keičiantis idėjomis, patirtimi, kultūrinėmis vertybėmis.  
Užsitęsęs karantininis laikotarpis, iš tiesų, yra varginantis, kupinas įtampos ir apribojimų. Bet jei pažvelgus į tai optimistiškiau, tai gali būti  ir laikas, skirtas asmeniniam tobulėjimui, apmąstymams, laikas, skirtas stiprinti šeimos bendrumą. Norėtųsi, kad viena iš malonių veiklų šiuo gyvenimo laikotarpiu visų mūsų šeimose būtų žaidimai, įnešantys į kasdienybę linksmumo, azarto, leidžiantys tobulėti ir pajusti gerumą būnant kartu.


Šilutės Žibų pradinės mokyklos
logopedė metodininkė  Lina Gutauskienė,
socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė