ERASMUS+ projekte „ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“

ERASMUS+ projekte „ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“

Šilutės Žibų pradinė mokykla

2020-12-14 LOGOTIPŲ PARODA

Šilutės Žibų pradinės mokyklos pirmojo aukšto fojė vyko tarptautinio projekto ERASMUS + projekte „GAMIFICATION IN CLASS - challenges and rewards“ („ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“)  logotipų konkurso paroda.

Šilutės Žibų pradinė mokykla  Šilutės Žibų pradinė mokykla

Šilutės Žibų pradinė mokykla  Šilutės Žibų pradinė mokykla

2020-12-31 ŽAIDIMAI – NE TIK PRAMOGA


Nors karantinas ir uždarė daugybę žmonių namuose, tačiau šis pasikeitimas žmonių gyvenimuose įnešė ir naujų spalvų, padėjo atrasti naujų ar senokai primirštų veiklų, užsiėmimų. Vienas iš tokių užsiėmimų, šiuo metu sugrąžintų į žmonių gyvenimus – žaidimai. Apklausos parodė, kad šeimose karantino laikotarpiu žaidžiami įvairiausi žaidimai - stalo, vaidybiniai, mokomieji (didaktiniai), loginiai ar į aukštumas pagal pardavimus šovę ir nepelnytai buvę primiršti – žaidimai šaškėmis bei šachmatais. Žaidimų sugrąžinimas į šeimas - vienas iš karantininio laikotarpio pliusų, nes žaidimas, tai ne tik pramoga. Tinkamai organizuoti žaidimai su savo vaikais padeda formuoti vertingas vaikų savybes, moko juos bendrauti su vienmečiais ir suaugusiais, moko vaikus džiaugtis pačiu žaidimo procesu, buvimu kartu su savo artimaisiais, saldžiu pergalės skoniu ar moko tinkamai priimti pralaimėjimus. Labai svarbu tai, kad žaidimai ugdo vaikus, lavina jų pažintinius procesus, nes žaisdami vaikai įgyja žinių, turtina savo žodyną ir kalbinius gebėjimus. Aktyvūs judrieji žaidimai lavina vaiko judesius, ugdo drausmingumą, organizuotumą, moko  laikytis taisyklių, pratina vaikus žaisti lygiomis teisėmis.
Suprasdami žaidimų svarbą vaikų gyvenime ir norėdami mokymosi procesą padaryti patrauklesniu, lengvesniu bei įdomesniu mokiniams, Šilutės Žibų pradinės mokyklos sudaryta darbo grupė  inicijavo mokyklos dalyvavimą ERASMUS + projekte „GAMIFICATION IN CLASS - challenges and rewards“ („ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“) ir tapo šio tarptautinio projekto koordinatoriais.  Kartu su projekto partneriais iš Rumunijos, Turkijos, Ispanijos ir Italijos mokyklų, Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojai ieškos naujų patrauklių mokymo būdų bei keisis patirtimi, kaip įdomiai ir lengvai per žaidimus  mokytis matematikos, anglų kalbos ir pasaulio pažinimo disciplinų. Mokykloje atlikta tėvų, mokinių ir mokytojų apklausa parodė, kad mokytojai turi idėjų, patirties ir savo pamokose dažnai taiko įvairius mokymo metodus susietus su žaidybine veikla. Mokiniams ši veikla taip pat labai patinka, nes nauja informacija tampa lengviau įsimenama ir suprantama, žaidimai stiprina mokinių mokymosi motyvaciją, padeda įtvirtinti esamus gebėjimus, išmoktus veiksmus bei greičiau pasiekti naujai išsikeltus tikslus. Tėveliai apklausoje nurodė, jog žaidimai ir reguliarus jų taikymas pamokose yra vaikams įdomus, patrauklus ir naudingas. Įgyvendinus projekto tikslą, tikimasi, kad pagerės mokinių pasitenkinimas mokykla, sumažės mokinių, neatliekančių namų darbų, skaičius, pats mokymosi procesas taps įdomesniu mokiniams, nes žaidimų ir veiklų spektras neribotas. Žaidžiant juk galima kurti, gaminti, statyti, atrasti, atlikti bandymus, o svarbiausia, kad vaikai žaisdami mokysis ir viską atliks patys, tuo pačiu žaidimo metu gilindami žinias, supratimą, kaupdami patirtį ir besimokydami iš jos. Projektinės veiklos skatins ir bendradarbiavimą tarp šalių projekto partnerių, keičiantis idėjomis, patirtimi, kultūrinėmis vertybėmis.  
Užsitęsęs karantininis laikotarpis, iš tiesų, yra varginantis, kupinas įtampos ir apribojimų. Bet jei pažvelgus į tai optimistiškiau, tai gali būti  ir laikas, skirtas asmeniniam tobulėjimui, apmąstymams, laikas, skirtas stiprinti šeimos bendrumą. Norėtųsi, kad viena iš malonių veiklų šiuo gyvenimo laikotarpiu visų mūsų šeimose būtų žaidimai, įnešantys į kasdienybę linksmumo, azarto, leidžiantys tobulėti ir pajusti gerumą būnant kartu.


Šilutės Žibų pradinės mokyklos
logopedė metodininkė  Lina Gutauskienė,
socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė

Šilutės Žibų pradinė mokykla Šilutės Žibų pradinė mokykla

 Šilutės Žibų pradinės mokyklos dvi mokytojos ir dvi pagalbos mokiniui specialistės 2021 lapkričio 26 d. – 2021 gruodžio 4 d., pagal Erasmus + projektą „ „GAMIFICATION IN CLASS - challenges and rewards“ („ŽAIDIMAI PAMOKOSE - iššūkiai ir apdovanojimai“) lankėsi pirmajame šalių partnerių, dalyvaujančių šiame projekte, susitikime Italijoje. Šilutės Žibų pradinės mokyklos komanda  gyveno nedideliame Castelvetrano miestelyje, lankėsi  šio miestelio mokyklose, keitėsi darbo patirtimi ir idėjomis. Per 5 darbo dienas mokytojų delegacijos iš Rumunijos, Ispanijos, Turkijos ir Lietuvos aplankė Castelvetrano pradinę ir ikimokyklinę mokyklas, susipažino su Italijos švietimo sistema, dalyvavo ir stebėjo žaidybines veiklas matematikos, pasaulio pažinimo ir anglų kalbos pamokose, keitėsi šalių patirtimi, rodė atsivežtą filmuotą medžiagą iš savo mokyklų bei dalyvavo diskusijose prie apskrito stalo. Laisvu nuo veiklų metu, projekto dalyviai apsilankė žymiausiose Castelvetrano apylinkės vietose, muziejuose ir įmonėse, pabuvojo Selinuntės šventyklų slėnyje. Sekantis mokyklų partnerių susitikimas vyks kovo mėnesį Ispanijoje.

 

Mokytojai mokėsi žaidimų idėjas pritaikyti pamokose

Šilutės Žibų pradinė mokykla Šilutės Žibų pradinė mokykla

 Šilutės Žibų pradinė mokykla kartu su Ispanijos, Italijos, Turkijos ir Rumunijos mokyklomis dalyvauja tarptautiniame ERASMUS + projekte  „Žaidimai pamokose – iššūkiai ir apdovanojimai“. Projekto tikslas - tobulinti mokytojų kompetenciją įtraukiant žaidimus į pamokas ir reguliariai juos integruojant. Antrasis projekto dalyvių susitikimas vyko Ispanijoje Alikantės mieste. Į kelionę vyko keturios Šilutės Žibų mokyklos pradinių klasių mokytojos. Visas svečių delegacijas svetingai sutiko Santisimo Sacramento FEYDA mokyklos administracija, mokytojai ir mokiniai. Po nuotaikingo koncerto buvo aptartos ir pristatytos penkių dienų veiklos šioje mokykloje.

      Kiekvieną dieną projekto dalyviai - Italijos, Turkijos, Rumunijos ir mūsų mokyklos mokytojos stebėjo ispanų pedagogų vedamas integruotas pamokas, kurias vienijo bendra tema - antrinės žaliavos. Mokytojai pamokose taikė sužaidybinimą - tai žaidimų logikos, elementų ar technikos perkėlimą į tiesiogiai su žaidimais nesusijusias situacijas, siekiant pagerinti darbo, mokymosi ar kitokios veiklos rezultatus. Pastebėjome, kad  pamokose įvairių situacijų sužaidybinimas skatina didesnį mokinių įsitraukimą, o tai vaikams leidžia  geriau suprasti, ko yra mokoma.

      Projekto dalyviai ne tik stebėjo veiklas, bet ir patys vedė integruotas pamokas taikant žaidybinimo elementus pamokose. Mūsų mokyklos mokytojos dalijosi gerąja patirtimi ir pravedė 2 integruotas pamokas pirmų ir ketvirtų klasių ispanų mokiniams.

      Vizito metu projekto dalyviai aplankė daug įdomių, istoriškai svarbių vietų: Santa Barbaros pilį, kuri yra  viena didžiausių pilių Europoje ir yra tapusi miesto simboliu, Alikantės archeologijos muziejų, kuriame yra virš 3000 archeologinių radinių,  seniausią Alikantėje esančią Santa Barbaros baziliką. Kelionė paliko didelį įspūdį. Susipažinome su ispanų istorija bei kultūra, pasidalinome gerąja darbo patirtimi, grįžome kupini naujų idėjų.

Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojos metodininkės Vilma Eglynienė, Regina Chockevičienė, Rita Kriščiūnienė

 

Viešnagė Šilutėje svečiams paliko gražius įspūdžius

Šilutės Žibų pradinė mokykla Šilutės Žibų pradinė mokykla

Šilutės Žibų pradinė mokykla Šilutės Žibų pradinė mokykla

                    Gegužės mėnesį Šilutės Žibų pradinėje mokykloje pagal Erasmus + projektą „Žaidimai pamokose – apdovanojimai ir iššūkiai“ lankėsi mokyklų delegacijos iš Turkijos, Ispanijos, Italijos ir Rumunijos. Tai jau trečias šalių, projekto partnerių, susitikimas, kurio tikslas - aptarti, pasidalinti patirtimi, įgyvendintomis ir pasiteisinusiomis idėjomis kaip  pamokas ir ugdymo procesą per žaidimus padaryti įdomesniu ir patrauklesniu vaikams. Šiam tikslui pasiekti mokytojai stebi skirtingų šalių mokyklose vedamas pamokas,  jas aptaria, mokosi vieni iš kitų, dalinasi pasiteisinusiais metodais kaip pamokose pritaikyti žaidimą, kad mokymasis vaikams taptų lengvas, įdomus ir  žaismingas. Žaisdami vaikai lengviau įsimena naują medžiagą, gali ją iš karto taikyti praktiškai, aktyviau įsitraukti į pamoką ir drąsiau reikšti savo mintis. Kiekvieną viešnagės dieną svečiai ne tik dalyvavo ir stebėjo  Šilutės Žibų pradinės mokyklos mokytojų vedamas pamokas, kuriose taikomi žaidimų elementai, bet ir patys įvairiose klasėse vedė anglų kalbos pamokas, kuriose nauja medžiaga taip pat buvo įsisavinama per žaidimą. Svečiai negailėjo gražių žodžių mokyklos estetiškoms ir mokinių poreikiams pritaikytoms erdvėms, klasėms, mokyklos aplinkai. Šalių partnerių delegacijų priėmimui skirtame koncerte juos maloniai nustebino meno kolektyvų profesionalumas. Svečiai stebėjo mokyklos vardą respublikoje ir už jos ribų garsinančių  kolektyvų „Salūnas“ ir „Žiburėlis“ pasirodymus, klausėsi mokyklos Pop choro atliekamų dainų. Daug pagyrų sulaukė gražus ir aktyvus mokinių elgesys pamokų ir pertraukų metu, netradicinės ir įdomios integruotos pamokos. Didžiulį įspūdį jiems paliko pats Šilutės miestas, jo žalumas, švara ir grožis. Laisvu nuo pamokų metu svečiai susipažino su kitomis rajono ugdymo įstaigomis - Vydūno gimnazija, lopšeliu darželiu „Žibutė“, taip pat stebėjo etnografinio ansamblio „Ramytė“ pasirodymą, o kartu ir pasidžiaugė, kad Lietuvoje taip gražiai puoselėjamas tautiškumas. Viešnagės metu aplankytas Ventės ragas, kur svečiai turėjo galimybę gyvai stebėti paukščių žiedavimą,  Rusnės sala, Palanga ir Klaipėda. Į savo gimtas šalis jie išsivežė ne tik naujas žaidimų taikymo idėjas pamokose, bet ir  pačius geriausius ir gražiausius įspūdžius apie Lietuvą, jos grožį, lietuvių svetingumą.

 

Šilutės Žibų pradinės mokyklos

pagalbos mokiniui specialistės

Daina Macijauskienė ir Lina Gutauskienė

APIE PROJEKTĄ PLAČIAU - FACEBOOK  PUSLAPYJE  "Žibai Gamification"