Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Šilutės Žibų pradinė mokykla dalyvauja Europos Sąjungos struktūrinių fondų finansuojamame projekte „Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis“ (projekto kodas Nr.09.1.3-CPVA-V-704-02-0001)
Projekto tikslas – didinti bendrojo ugdymo įstaigų tinklo veiklos efektyvumą. Projekto uždavinys – modernizuoti gamtos ir technologinių mokslų mokymo(si) aplinką. Projekto metu mokykla bus aprūpinta gamtos ir technologinių mokslų (GTM) mokymo priemonių bei įrangos komplektais pagal mokinių skaičių. Projekto įgyvendinimas prisidės prie gamtos mokslų populiarinimo, šių dalykų ugdymo kokybės, didins mokyklos veiklos efektyvumą. 
Daugiau informacijos apie projektą rasite:
www.sac.smm.lt
www.esinvesticijos.lt

Mokytojams yra sukurti veiklų aprašai, skirti padėti pamokose naudoti projekto lėšomis nupirktas mokymo priemones.
Šie aprašai yra patalpinti projekto svetainėje „Vedlys“

Šilutės Žibų pradinė mokykla      Šilutės Žibų pradinė mokykla

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla  Šilutės Žibų pradinė mokykla  Šilutės Žibų pradinė mokykla  Šilutės Žibų pradinė mokykla

Atnaujinta: 2021-07-12