Aptarnaujantis personalas

APTARNAUJANČIO PERSONALO DARBO GRAFIKAS

Vita Žukienė, direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams – 7.30 - 12.00–12.30 - 16.00
Jurgita Saikevičienė, raštvedė – 7.30 - 12.00–12.30 - 16.00
Virginijus Jankauskas, statinių priežiūros darbininkas – 7.30 - 12.00–12.30 - 16.00
Vida Jocienė, kiemsargis – 7.00 - 11.00
Darius Razanta, kompiuterijos inžinierius – 15.30 - 19.30
Mantas Būdvytis, elektrikas – 12.00 - 16.00
Nijolė Jankauskienė, valytoja – 7.30 - 13.00–13.30 - 18.00
Daiva Kliučinskienė, valytoja – 7.30 - 12.30–13.00 - 18.00
Rima Raudienė, valytoja  – 7.30 - 12.00–12.30 - 18.00

Pastaba: grafikas gali keistis dėl grafiko pakeitimo pagrindinėje darbovietėje.

 

Atnaujinta: 2024-03-05