Darbo grafikas

 

 

PIRMADIENIS

ANTRADIENIS

TREČIADIENIS

KETVIRTADIENIS

PENKTADIENIS

 

DIREKTORĖ

Elena Šarkienė

 

7.30-12.00 –

12.30- 16.00

7.30-12.00 –

12.30-16.00

7.30-12.00 –

12.30-16.00

7.30-12.00 –

12.30-16.00

7.30- 12.00 –

12.30-16.00

 

DIREKTORIAUS

PAVADUOTOJA UGDYMUI

Ramunė Vaidilienė

 

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

DIREKTORIAUS

PAVADUOTOJA UGDYMUI

*Alina Urbonienė

7.30 - 16.00*

Pietų pertrauka

12.00 - 12.30

7.30 - 16.00*

Pietų pertrauka

12.00 - 12.30

7.30 - 14.45

15.45 - 17.00* Pietų pertrauka

12.00 - 12.30

7.30 - 16.00*

Pietų pertrauka

12.00 - 12.30

7.30 - 16.00*

Pietų pertrauka

12.00 - 12.30

 

DIREKTORIAUS PAVADUOTOJA ŪKIO REIKALAMS

Vita Žukienė

 

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

 

RAŠTVEDĖ

Jurgita Saikevičienė

 

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

7.30-12.00-

12.30-16.00

 

*DIREKTORĖS PAVADUOTOJOS UGDYMUI ALINOS URBONIENĖS DARBO GRAFIKAS

2023-2024 MOKSLO METŲ MOKYTOJŲ DARBO GRAFIKAI

AKOMPANIATORĖS GRETOS DUDNIKĖS DARBO GRAFIKAS

MOKINIŲ PRIEŽIŪROS IR SAUGUMO UŽTIKRINIMO TVARKARAŠTIS

 

ŠVIETIMO PAGALBOS SPECIALISTŲ DARBO GRAFIKAI:

LOGOPEDĖS LINOS GUTAUSKIENĖS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS AGNITOS KAZAKEVIČIENĖS

SPECIALIOSIOS PEDAGOGĖS-LOGOPEDĖS ILONOS VAITIEKAITIENĖS

SOCIALINĖS PEDAGOGĖS AURELIJOS BUTKIENĖS DARBO GRAFIKAS

PSICHOLOGĖS VEDOS ČEKINSKĖS DARBO GRAFIKAS

 

MOKYTOJŲ PADĖJĖJŲ DARBO GRAFIKAI:

ALDONOS JULIJONOS BAGDONIENĖS

INDRĖS DARGIENĖS

KRISTINOS ZAKARAUSKAITĖS

NIJOLĖS MULSKIENĖS

SONATOS STANKIENĖS

DONATOS LAUKAITIENĖS

ŠARŪNĖS GERULYTĖS
 

Atnaujinta: 2024-03-05