Vadovai

Šilutės Žibų pradinė mokykla

ELENA ŠARKIENĖ

Mokyklos Direktorė
Stažas: 39 m.
Kvalifikacinė kategorija: II vadybinė kategorija
Telefonas: + 370 441 75958
El. pašto adresas: info@zibai.silute.lm.lt


Gimiau 1963 metais. 1985 m. baigiau Klaipėdos A. Venclovos pedagoginę mokyklą.
1999 m.- Klaipėdos universitetą ir įgijau edukologijos Bakalauro kvalifikacinį laipsnį bei vaikų auklėtojo - pradžios mokyklos mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Dirbau darželio auklėtoja Skuodo miesto l/d „Žilvytis“, Šilutės miesto l/d „Gintarėlis“.
Nuo 1991 m. Ramučių pagrindinėje mokykloje pradinių klasių mokytoja.
2005 m. direktorės pavaduotoja ugdymui Šilutės Žibų pradinėje mokykloje.
Nuo 2009 m. lapkričio 2 d.- Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktore.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

RAMUNĖ VAIDILIENĖ

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Stažas: 26 m.
Kvalifikacinė kategorija: III vadybinė kategorija
Telefonas: + 370 441 75958
El. pašto adresas: info@zibai.silute.lm.lt 


Gimiau 1979 metais. Baigiau Klaipėdos kolegijos pedagogikos fakultetą, 2008m. Klaipėdos universitete įgijau Edukologijos bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir mokytojo profesinę kvalifikaciją.
Nuo 1997 m. dirbau Šilutės Pamario pagrindinėje mokykloje mokytoja.
Nuo 2009 m. gruodžio 9 d. – Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

ALINA URBONIENĖ

Direktorės pavaduotoja ugdymui
Stažas: 25 m. 
Kvalifikacinė kategorija: 
Telefonas: + 370 441 75958
El. pašto adresas: info@zibai.silute.lm.lt 

Gimiau 1977 m. 1998 m. baigiau TATDM šokio pedagogikos studijų programą. 2004 m. - Žemaitijos kolegijos teatro studijų krypties šokio pedagogikos studijų programą. 2006 m. baigiau LKKA kūno kultūros studijų programą ir įgijau sporto bakalauro kvalifikacinį laipsnį. 2014 m. baigiau KVK apskaitos studijų krypties buhalterinės apskaitos studijų programą.

Nuo 1998 m. dirbau mokytoja Vainuto vidurinėje mokykloje. Nuo 2013 m. Šilutės Žibų pradinėje mokykloje – šokio mokytoja. Nuo 2022 m. dirbu Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

VITA  ŽUKIENĖ

Direktoriaus pavaduotoja ūkio reikalams
Stažas: 9 m.
Telefonas: + 370 441 75958
El. pašto adresas: info@zibai.silute.lm.lt


Gimiau 1981 metais. 2001 metais baigiau Šilutės žemės ūkio mokyklą, įgijau namų ūkio ekonomės profesiją. 2020 m. baigiau KVK koleginių studijų programą Buhalterinė apskaita ir įgijau buhalterinės apskaitos profesinio bakalauro laipsnį.
2002 - 2003 metais dirbau K. Paičiaus įmonėje - apskaitininke. 2004 - 2009 metais dirbau AB "Šilutės baldai" -  komplektuotoja.
Nuo 2012 metų užsiėmiau individualia veikla - prekyba.
Nuo 2014 m. birželio 2 d. - Šilutės Žibų pradinės mokyklos direktorės pavaduotoja ūkio reikalams.

 

Atnaujinta: 2024-03-05