Mokinių priėmimo tvarka

 

KVIEČIAME VAIKUS MOKYTIS ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE

Šilutės Žibų pradinė mokykla    Šilutės Žibų pradinė mokykla    Šilutės Žibų pradinė mokykla

  • 6 – 7 metų amžiaus vaikus priimame į pirmąsias klases.

  • Nuo antros klasės mokoma užsienio (anglų) kalbos.

  • Vedamos netradicinės pamokos.

  • Po pamokų laukia įvairi pasirenkamojo ugdymo veikla.

  • Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedė, socialinė pedagogė, specialioji  pedagogė, psichologė.

  • Mokykloje veikia valgykla, biblioteka.

  • Mokyklos pedagogai yra pasirengę teikti kokybiškas pradinio ugdymo paslaugas, padėti atsiskleisti vaikų įgimtiems gabumams, sudaryti sąlygas, kad jie patirtų darbo sėkmės džiaugsmą, įgytų pasitikėjimą savo jėgomis.

DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLAS TVARKOS APRAŠO 1 PRIEDAS (PRAŠYMO FORMA)

KĄ TURI ŽINOTI IR MOKĖTI BŪSIMAS PIRMOKAS

 

 

Atnaujinta: 2023-03-23