Mokinių priėmimo tvarka

KVIEČIAME VAIKUS MOKYTIS ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE

Šilutės Žibų pradinė mokykla    Šilutės Žibų pradinė mokykla    Šilutės Žibų pradinė mokykla

  • 6 – 7 metų amžiaus vaikus priimame į pirmąsias klases.

  • Nuo antros klasės mokoma užsienio (anglų) kalbos.

  • Vedamos netradicinės pamokos.

  • Po pamokų laukia įvairi pasirenkamojo ugdymo veikla.

  • Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda: logopedė, socialinė pedagogė, specialioji  pedagogė, psichologė.

  • Mokykloje veikia valgykla, biblioteka.

  • Mokyklos pedagogai yra pasirengę teikti kokybiškas pradinio ugdymo paslaugas, padėti atsiskleisti vaikų įgimtiems gabumams, sudaryti sąlygas, kad jie patirtų darbo sėkmės džiaugsmą, įgytų pasitikėjimą savo jėgomis.

DĖL BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJŲ NUSTATYMO

BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO TERITORIJOS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĘ MOKYKLĄ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS (PRAŠYMO FORMA)

KĄ TURI ŽINOTI IR MOKĖTI BŪSIMAS PIRMOKAS

 

Nuo 2022 m. birželio 1 d. su būsimų pirmokų sąrašais galima susipažinti prie mokyklos pagrindinio įėjimo durų arba telefonu Nr. (8 441) 75 958

Būsimų pirmokų tėvų susirinkimai:

2022 m. birželio 14 d., 17.00 val.

Pamokos būsimiems vyks 2022 m. birželio 20–23 d,

1. 9.00 – 9.35

2. 9.45 – 10.20

3. 10.30 – 11.05

Dėvėtų mokyklinių uniformų turgelis vyks nuo birželio 21 d. 8.00 val.  

Mokyklinių uniformų matavimai vyks 2022 m. birželio 21 d.  102 kabinete:

1a –  9.00-10.00 val.

1b – 10.00-11.00 val.

1c – 11.00-12.00 val.

1d- 12.00-13.00 val.

13.00–14.00 val. 2, 3, 4 klasių mokiniai, norintys užsisakyti naują mokyklinę uniformą.