Pagalba mokiniams

Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda:

  • mokytojo padėjėjas;

  • socialinė pedagogė,

  • logopedė;

  • specialioji pedagogė;

  • psichologė.


SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS

Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, padedant jiems įsisavinti sociokultūrinę patirtį, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei teikiant individualią pagalbą.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Socialinė pedagogė metodininkė Daina Macijauskienė
Išsilavinimas: Klaipėdos universitetas
Stažas: 25 m.
Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė metodininkė
Darbo vieta: 120 kabinetas (pirmas aukštas)


Socialinio pedagogo darbo laikas (2021-2022 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45-12.00

12.00-12.30
(pietų pertrauka)

12.30-15.35

7.45-12.00

12.00-12.30
(pietų pertrauka)

12.30-15.35 

 7.45-12.00

12.00-12.30
(pietų pertrauka)

12.30-15.35

 7.45-12.00

12.00-12.30
(pietų pertrauka)

12.30-15.35

 7.45-12.00

12.00-12.30
(pietų pertrauka)

12.30-15.35

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO TIKSLAS

Specialusis pedagogas pagalbą teikia mokiniams turintiems intelekto, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.
Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Specialioji pedagogė - logopedė Agnita Kazakevičienė 
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas
Stažas: 17 m.
Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji specialioji pedagogė
Darbo vieta: 115 kabinetas (pirmas aukštas)

Socialinio pedagogo darbo laikas (2021-2022 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

   Ketvirtadienis  

Penktadienis

7.45-8.00

(kita veikla)

8.00-13.50

(mokinių ugdymas)

13.50-17.00

(kita veikla)

 

7.45-8.00

(kita veikla)

8.00-13.50

(mokinių ugdymas)

13.50-17.00

(kita veikla)

 

7.45-8.00

(kita veikla)

8.00-13.50

(mokinių ugdymas)

13.50-17.00

(kita veikla)

7.45-8.00

(kita veikla)

8.00-12.45

(mokinių ugdymas)

12.45-15.30

(kita veikla)

 

7.45-8.00

(kita veikla)

8.00-11.40

(mokinių ugdymas)

12.00-13.30

(kita veikla)

 

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Specialioji pedagogė - logopedė Ilona Vaitekaitienė
Išsilavinimas: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas (Universitetas)
Stažas: 32 m.

Socialinio pedagogo darbo laikas (2021-2022 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

________________

 7.30 - 8.00
(kita veikla)

8.00 - 13.00
(mokinių ugdymas)

13.00 - 14.30
(logopedinės pratybos)

11.40 - 12.00, 13.50-17.00
(kita veikla)

13.00 - 14.30
(logopedinės pratybos)

14.30 - 15.30
(kita veikla)

 

7.30 - 8.00
(kita veikla)

8.00 - 11.40
(mokinių ugdymas)

13.00 - 14.30
(logopedinės pratybos)

10.35 - 10.55, 11.40-13.00, 14.30-15.30
(kita veikla)

 

 __________

 

LOGOPEDO TIKSLAS
Organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas
Stažas: 22 m.
Kvalifikacinė kategorija: logopedė metodininkė
Darbo vieta: 205 kabinetas (antras aukštas)

Logopedo darbo laikas (2021-2022 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 11.00

(logopedinės pratybos)

11.00 - 11.40

(kita veikla)

11.40 - 12.00

(pietų pertrauka)

12.00 - 13.00

(kita veikla)

13.00 - 16.00

(logopedinės pratybos)

16.00 - 16.35

(kita veikla)

7.45 - 8.55

(kita veikla)

8.55 - 10.55

(logopedinės pratybos)

10.55 - 11.40

(kita veikla)

11.40 - 12.00

(pietų pertrauka)

12.00 - 15.00

(logopedinės pratybos)

15.00 - 16.35

(kita veikla)

7.45 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 9.00

(logopedinės pratybos)

9.00 - 9.50

(kita veikla)

9.50 - 10.50

(logopedinės pratybos)

10.50 - 11.40

(kita veikla)

11.40 - 12.00

(pietų pertrauka)

12.00 - 16.00

(logopedinės pratybos)

16.00 - 16.35

(kita veikla)

7.45 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 10.00

(logopedinės pratybos)

10.00 - 11.40

(kita veikla)

11.40 - 12.00

(pietų pertrauka)

12.00 - 15.00 (logopedinės pratybos)

15.00 - 16.35

(kita veikla)

7.45 - 8.00

(kita veikla)

8.00 - 9.00

(logopedinės pratybos)

9.00 - 9.40

(kita veikla)

9.40 - 11.40

(logopedinės pratybos)

11.40 - 12.00

(pietų pertrauka)

12.00 - 14.00

(logopedinės pratybos)

14.00 - 16.05

(kita veikla)

 

MOKYTOJO PADĖJĖJO TIKSLAS
Mokytojo padėjėjo tikslas - Teikti pagalbą mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintiems ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, neformaliojo vaikų švietimo veiklose.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Aurelija Butkienė
Išsilavinimas: Klaipėdos kolegija
Stažas: 7 m.
Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.30 - 12.45

13.05 - 16.00

7.30 - 12.45

13.05 - 16.00

7.30 - 12.45

13.05 - 16.00

7.30 - 12.45

13.05 - 16.00

 7.30 - 12.45

13.05 -16.00

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Rimantė Butkienė
Stažas: 2 m.

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Nijolė Mulskienė
Stažas: 2 m.

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Indrė Dargienė
Stažas: 1 m.

Mokytojos padėjėjos darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

8.00 - 12.00

 8.00 - 12.00

 

PSICHOLOGO TIKSLAS
Siekti padėti mokiniams spręsti psichologinio pobūdžio sunkumus bei gerinti mokinių psichologinį atsparumą ir emocinę pusiausvyrą, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokyklos bendruomene  skatinti teigiamos psichologinės  aplinkos  mokykloje kūrimą.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Psichologė Aušra Ivanovė
Išsilavinimas: Vytauto Didžiojo universitetas
Stažas: 13 m.
Kvalifikacinė kategorija:

Psichologės darbo laikas (2020-2021 m.m.)

Antradienis

7.30 – 8.00

(kita veikla)*

 

8.00 - 8.45

(konsultavimas)

 

8.55 - 9.40

(konsultavimas)

 

9.50 -10.35

(konsultavimas)

 

10.45 - 11.30

(konsultavimas)

 

11.50 - 12.35

(konsultavimas)

 

12.55 - 13.40

(konsultavimas)

 

13.50 - 14.35

(konsultavimas)

 

14.45 - 15.30

(konsultavimas)

 

15.40 - 16.00

(kita veikla)*

 

16.00 – 20.00

(kita veikla)*

Penktadienis

15.30 – 19.30

(kita veikla)*

* Kita veikla: pedagogų, tėvų, mokinių konsultavimas, dalyvavimas mokyklos komisijų posėdžiuose, darbas Mokyklos vaiko gerovės komisijoje, veiklos planavimas, individualių, grupinių programų rengimas, ataskaitų rengimas, mokinių psichologinis  vertinimas, priemonių rengimas, darbo dokumentų tvarkymas ir pildymas, bendradarbiavimas su mokyklą aptarnaujančios Švietimo pagalbos tarnybos specialistais, dalyvavimas mokyklos renginiuose, kvalifikacijos kėlimas (dalyvavimas metodiniuose, mokymuose, seminaruose, konferencijose).

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, SKIRTŲ  MOKYMOSI PRARADIMAMS KOMPENSUOTI 2021 M. LAPKRIČIO MĖNESIO GRAFIKAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS KONSULTACIJŲ MOKINIAMS, SKIRTŲ  MOKYMOSI PRARADIMAMS KOMPENSUOTI 2021 M. SPALIO MĖNESIO GRAFIKAS