Pagalba mokiniams

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS KRIZĖS VALDYMO VEIKSMŲ PLANAS

MOKYKLOS KRIZIŲ VALDYMO KOMANDOS KONTAKTŲ SĄRAŠAS

REGIONINIAI SPECIALIOJO UGDYMO IR NACIONALINIAI CENTRAI

 

Mokiniams pagalbą teikia švietimo pagalbos specialistų komanda:

  • mokytojo padėjėjas;

  • socialinė pedagogė,

  • logopedė;

  • specialioji pedagogė;

  • psichologė.


SOCIALINIO PEDAGOGO TIKSLAS

Teikti socialinę pedagoginę pagalbą mokiniams, padedant jiems įsisavinti sociokultūrinę patirtį, sprendžiant socializacijos procese iškylančias problemas bei teikiant individualią pagalbą.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Socialinė pedagogė metodininkė Aurelija Butkienė
Išsilavinimas: Klaipėdos kolegija
Stažas: 7 m.
Kvalifikacinė kategorija: socialinė pedagogė
Darbo vieta: 120 kabinetas (pirmas aukštas)


Socialinio pedagogo darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.30 - 8.00 (nekontaktinis laikas)

8.00 - 12.00 (kontaktinis laikas)

12.00 - 12.20 (pietų pertrauka)

12.20 - 14.00 (kontaktinis laikas)

14.00 - 15.10 (nekontaktinis laikas)

7.30 - 8.00 (nekontaktinis laikas)

8.00 - 12.00 (kontaktinis laikas)

12.00 - 12.20 (pietų pertrauka)

12.20 - 14.00 (kontaktinis laikas)

14.00 - 15.10 (nekontaktinis laikas)

7.30 - 8.00 (nekontaktinis laikas)

8.00 - 12.00 (kontaktinis laikas)

12.00 - 12.20 (pietų pertrauka)

12.20 - 14.00 (kontaktinis laikas)

14.00 - 15.10 (nekontaktinis laikas)

7.30 - 8.00 (nekontaktinis laikas)

8.00 - 12.00 (kontaktinis laikas)

12.00 - 12.20 (pietų pertrauka)

12.20 - 14.00 (kontaktinis laikas)

14.00 - 15.10 (nekontaktinis laikas)

7.30 - 8.00 (nekontaktinis laikas)

8.00 - 12.00 (kontaktinis laikas)

12.00 - 12.20 (pietų pertrauka)

12.20 - 14.00 (kontaktinis laikas) 1

4.00 - 15.10 (nekontaktinis laikas)

 

SPECIALIOJO PEDAGOGO TIKSLAS

Specialusis pedagogas pagalbą teikia mokiniams turintiems intelekto, specifinių pažinimo sutrikimų, emocijų, elgesio ir socialinės raidos sutrikimų, judesio ir padėties, lėtinių somatinių ir neurologinių sutrikimų, kompleksinių sutrikimų.
Pagalbos tikslas – didinti specialiųjų poreikių turinčių mokinių ugdymosi veiksmingumą.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Specialioji pedagogė - logopedė Agnita Kazakevičienė 
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas
Stažas: 19 m.
Kvalifikacinė kategorija: vyresnioji specialioji pedagogė
Darbo vieta: 115 kabinetas (pirmas aukštas)

Specialiojo pedagogo darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

   Ketvirtadienis  

Penktadienis

Šilutės Žibų pradinė mokykla 7.30 - 8.00 (kita veikla) 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas) 11.40 - 12.00 (pietų pertrauka) 12.00 - 13.50 (mokinių ugdymas) 13.50 - 19.30 (kita veikla)

Šilutės Žibų pradinė mokykla 7.30 - 8.00 (kita veikla) 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas) 11.40 - 12.00 (pietų pertrauka) 12.00 - 14.45 (mokinių ugdymas) 14.45 - 19.30 (kita veikla)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla 7.30 - 8.00 (kita veikla) 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas) 11.40 - 12.00 (pietų pertrauka) 12.00 - 14.45 (mokinių ugdymas) 14.45 - 20.00 (kita veikla) Šilutės Žibų pradinė mokykla 7.30 - 8.00 (kita veikla) 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas) 11.40 - 12.00 (pietų pertrauka) 12.00 - 13.50 (mokinių ugdymas) 13.50 - 19.45 (kita veikla)

Šilutės Žibų pradinė mokykla 7.30 - 8.00 (kita veikla) 8.00 - 11.40 (mokinių ugdymas) 11.40 - 12.00 (pietų pertrauka) 12.00 - 13.50 (mokinių ugdymas) 13.50 - 19.30 (kita veikla)

 

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Specialioji pedagogė - logopedė Ilona Vaitekaitienė
Išsilavinimas: Šiaulių K. Preikšo pedagoginis institutas (Universitetas)
Stažas: 36 m.

Specialiojo pedagogo - logopedo darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

_____________

______________

_____________

Šilutės Žibų pradinė mokykla 8.00 - 12.45 (mokinių ugdymas) 12.00 - 14.40 (logopedinės pratybos) 7.30 - 8.00; 14.50 - 17.55 (kita veikla) Šilutės Žibų pradinė mokykla 8.00 - 9.30; 13.05 - 13.45 (logopedinės pratybos) 9.50 - 10.35 (mokinių ugdymas) 7.30 - 8.00; 11.00 - 13.00; 13.50 - 16.05 (kita veikla)

 

LOGOPEDO TIKSLAS
Organizuoti korekcinį darbą vaikams, turintiems kalbos sutrikimų. Padėti vaikams įveikti kalbos, kalbėjimo, rašomosios kalbos sutrikimus ir kai kuriuos mokymosi sunkumus.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Vyresnioji logopedė Lina Gutauskienė
Išsilavinimas: Šiaulių universitetas
Stažas: 24 m.
Kvalifikacinė kategorija: logopedė metodininkė
Darbo vieta: 205 kabinetas (antras aukštas)

Logopedo darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 8.55
(kita veikla)
8.55 - 10.35
(logopedinės
pratybos)
10.35 - 12.00
(kita veikla)
12.00 - 15.45
(logopedinės
pratybos)
15.45 - 18.05
(kita veikla)
7.45 - 12.00 (kita veikla) 12.00 - 16.45 (logopedinės pratybos) 15.45 - 18.00 (kita veikla) 7.45 - 10.55 (kita veikla) 10.55 - 15.45 (logopedinės pratybos) 15.45 - 18.00 (kita veikla)

7.45 - 8.55 (kita veikla) 8.55 - 15.45 (logopedinės pratybos) 15.45 - 18.00 (kita veikla)

 

7.45 - 9.50 (kita veikla) 9.50 - 10.35 (logopedinės pratybos) 10.35 - 12.00 (kita veikla) 12.00 - 15.45 (logopedinės pratybos) 15.45 - 17.30 (kita veikla)

 

PSICHOLOGO TIKSLAS
Siekti padėti mokiniams spręsti psichologinio pobūdžio sunkumus bei gerinti mokinių psichologinį atsparumą ir emocinę pusiausvyrą, bendradarbiaujant su jų tėvais ir mokyklos bendruomene  skatinti teigiamos psichologinės  aplinkos  mokykloje kūrimą.

 

Psichologė Veda Čekinskė
Išsilavinimas: 
Stažas: 
Kvalifikacinė kategorija: 
Darbo vieta: 206 kabinetas (antras aukštas)

Psichologo darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 13.15 (konsultacijos) 13.15 - 13.45 pietų pertrauka 13.45 - 17.30 (kita veikla 8.00 - 13.15 (konsultacijos) 13.15 - 13.45 pietų pertrauka 13.45 - 17.30 (kita veikla - 8.00 - 13.15 (konsultacijos) 13.15 - 13.45 pietų pertrauka 13.45 - 17.30 (kita veikla 8.00 - 13.15 (konsultacijos) 13.15 - 13.45 pietų pertrauka 13.45 - 17.30 (kita veikla

 

MOKYTOJO PADĖJĖJO TIKSLAS
Mokytojo padėjėjo tikslas - Teikti pagalbą mokiniams, dėl įgimtų ar įgytų sutrikimų, turintiems ribotų galimybių savarankiškai dalyvauti ugdymo procese, neformaliojo vaikų švietimo veiklose.

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Aldona Bagdonienė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Sonata Stankienė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)
7.45 - 11.45
(pagalba
mokiniams
ugdymo proceso
metu)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Nijolė Mulskienė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 11.40

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

 

11.40 - 12.00

mokinių priežiūros ir saugumo užtikrinimas

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Indrė Dargienė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Kristina Zakarauskaitė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

8.00 - 11.40

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

11.40 - 12.00

(mokinių priežiūros ir saugumo užtikrinimas)

7.45 - 11.45

(pagalba mokiniams ugdymo proceso metu)

 

Šilutės Žibų pradinė mokykla

Mokytojo padėjėja Donata Laukaitienė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

 

 

Mokytojo padėjėja Šarūnė Gerulytė
 

Mokytojos padėjėjos darbo laikas

Pirmadienis

Antradienis

Trečiadienis

Ketvirtadienis

Penktadienis

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)

8.00 - 12.00

(pagalba mokiniams  ugdymo proceso metu)


 

 

Atnaujinta: 2024-03-05