Finansinių ataskaitų rinkiniai

2024 metų finansinės ataskaitos:

2024 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2024 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 metų finansinės ataskaitos:

2023 m. VI ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2023 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 metų finansinės ataskaitos:

2022 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2022 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 metų finansinės ataskaitos:

2021m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2021 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2021 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2021 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2020 metų finansinės ataskaitos:
2020 m. IV ketvirčio veiklos rezultatų ataskaita
2020 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2020 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2020 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2019 metų finsinės ataskaitos:
2019 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2019 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2019 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2019 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2018 metų finansinės ataskaitos:
2018 m. IV ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2018 m. III ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2018 m. II ketvirčio finansinės būklės ataskaita
2018 m. I ketvirčio finansinės būklės ataskaita

2017 m. IV ketvirčio balansas

2017 m. III ketvirčio:
Veiklos rezultatų ataskaita 
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
2017 m. III ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2017-10-25)
Finansinės būklės ataskaita (2017-10-25)
Pažyma dėl finansavimo sumų (2017-10-25)

2017 m. II ketvirčio:
Finansinės būklės ataskaita (2017--07-14)
2017 m. II ketv. finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas (2017-07-14)
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita

2017 m. I ketvirčio:
Savivaldybės biudžetinių įstaigų pajamų įmokų ataskaita už 2017 metų I ketvirtį
Finansinės būklės ataskaita pagal 2017 m. kovo 31 d. duomenis
2017 metų I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita

Metinis balansas:
Balansas (1)
Balansas (2)
Balansas (3)
Balansas (4)

2016 m. III ketvirčio:
Savivaldybės biudžetinių įstaigų  pajamų įmokų ataskaita už  2016 metų III ketvirtį 
Finansinės būklės ataskaita pagal 2016 m. rugsėjo 30 d. duomenis
Pažyma dėl finansavimo sumų 2016-10-14 Nr.3
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
2016 metų III ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Veiklos rezultatų ataskaita 2016-10-14

2016 m. II ketvirčio
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Finansinės būklės ataskaita 2016-07-15
Pažyma dėl finansavimo sumų 2016-07-15
Veiklos rezultatų ataskaita 2015-07-15
2016 m. II ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Pajamų įmokų ataskaita už 2016 m. II ketvirtį

2016 m. I ketvirčio:
2016 m. I ketvirčio finansinių ataskaitų rinkinio aiškinamasis raštas
Pažyma dėl finansavimo sumų
Finansavimo sumos pagal šaltinį, tikslinę paskirtį ir jų pokyčiai per ataskaitinį laikotarpį
Veiklos rezultatų ataskaita Finansinės būklės ataskaita
Finansinės būklės ataskaita 

Atnaujinta: 2024-07-12