Vidaus tvarkos aprašai

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIO PAŽYMĖJIMO IŠDAVIMO IR NAUDOJIMO TVARKA

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ TURIZMO RENGINIŲ ORGANIZAVIMO TVARKOS IR MOKINIŲ MOKOMOSIOS-PAŽINTINĖS IŠVYKOS (ŽYGIO, EKSKURSIJOS) SAUGOS INSTUKCIJOS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖ MOKYKLOS MOKINIŲ LANKOMUMO UŽTIKRINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS PRALEISTŲ PAMOKŲ TEISINIMO LAPAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DOKUMENTŲ VALDYMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS GERAI BESIMOKANČIŲ IR TALENTINGŲ MOKINIŲ UGDYMO IR SKATINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, TURINČIŲ SPECIALIŲJŲ UGDYMOSI POREIKIŲ, UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

MOKYLOS MOKYTOJŲ METODINĖS VEIKLOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS PRIEŠ SMURTĄ NUKREIPTOS POLITIKOS IR PERVENCINIŲ VEIKSMŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS PREVENCINIŲ PRIEMONIŲ PRIEŠ SMURTĄ, BAUGINIMĄ, GRASINIMĄ DARBE ĮGYVENDINIMO TVARKA

LEAN SISTEMOS KAIZEN METODO TAIKYMO ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE TAISYKLIŲ APRAŠAS

MOKINIŲ MOKYMOSI KRŪVIŲ REGULIAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKA

ŠILUTĘS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VIDAUS KONTROLĖS POLITIKOS PRIEDAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ VEIKSMŲ ĮTARUS MOKINĮ VARTOJUS ALKOHOLĮ, TABAKĄ IR (AR) KITAS PSICHIKĄ VEIKIANČIAS MEDŽIAGAS TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĘS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (1 priedas)

ŠILUTĘS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (2 priedas)

ŠILUTĘS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ METINIO VEIKLOS VERTINIMO TVARKOS APRAŠAS (3 priedas)

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ, GRĮŽUSIŲ IŠ UŽSIENIO, PRIĖMIMO IR UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS

ATASKINGŲ ASMENŲ IŠLAIDŲ APSKAITOS IR APYSKAITŲ PATEIKIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS SMURTO IR PATYČIŲ PREVENCIJOS IR INTERVENCIJOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDARYMO IR JOS DARBO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠO PRIEDAS 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DIENYNO SUDARYMO ELEKTRONINIO DIENYNO PAGRINDU TVARKOS APRAŠAS

TVARKOS APRAŠO PRIEDAS

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS DARBO TVARKOS TAISYKLĖS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS VIDAUS IR FINANSŲ KONTROLĖS TAISYKLĖS


 

Atnaujinta: 2024-05-14