Mokomieji filmukai mokytojams ir mokiniams, kaip prisijungti ir naudotis google classroom.

Mokiniams:


Mokytojams:

 

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS INFORMACINIŲ IR KOMUNIKACINIŲ TECHNOLOGIJŲ NAUDOJIMO BEI DARBUOTOJŲ STEBĖSENOS IR KONTROLĖS DARBO VIETOJE TVARKOS APRAŠAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDU TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKYMO NUOTOLINIU BŪDU TAISYKLĖS

ATMINTINĖ ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIAMS IR JŲ TĖVAMS (GLOBĖJAMS, RŪPINTOJAMS) DĖL UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO NUOTOLINIU BŪDU

MOKYKLOS BENDRUOMENĖS NARIŲ IR PAŠALINIŲ ASMENŲ LANKYMOSI  ŠILUTĖS  ŽIBŲ PRADINĖJE MOKYKLOJE TVARKOS APRAŠAS

ŠILUTĖS ŽIBŲ PRADINĖS MOKYKLOS COVID-19 LIGOS (KORONAVIRUSO INFEKCIJOS) VALDYMO PRIEMONIŲ PLANAS ORGANIZUOJANT UGDYMO PROCESĄ

REKOMENDACIJOS IR REIKALAVIMAI ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS DĖL COVID-19 PREVENCIJOS

DĖL VAIKŲ, UGDOMŲ PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE KARANTINO LAIKOTARPIU, KAI UGDYMAS VYKDOMAS NUOTOLINIU BŪDU

PRAŠYMAS DĖL VAIKO, UGDOMO PAGAL PRADINIO UGDYMO PROGRAMĄ, NUOTOLINIO UGDYMO, PRIEŽIŪROS IR MAITINIMO ORGANIZAVIMO

Atnaujinta: 2024-03-05