2020-2021 m.m. mokykloje įsteigta speciali (jungtinė) klasė mokiniams, turintiems įvairiapusių raidos sutrikimų.

Šioje klasėje mokiniai ugdomi pagal individualizuotas ir pritaikytas pradinio ugdymo bendrąsias programas.

Kaip tai vyksta:

  • klasėje ugdomi 6 mokiniai;

  • klasėje dirba pradinių klasių mokytojas, išklausęs „Specialiosios pedagogikos“ kvalifikacijos tobulinimo kursą ir mokytojo padėjėjas;

  • švietimo pagalbą mokiniams teikia specialusis pedagogas, logopedas, psichologas, socialinis pedagogas;

  • mokiniai aktyviai dalyvauja mokyklos renginiuose, vyksta į ekskursijas, eina į edukacinius užsiėmimus netradicinėse aplinkose, dalyvauja konkursuose;

  • po pamokų, esant galimybėms, mokiniai lanko neformalaus švietimo būrelius. Organizuojamas smulkiosios motorikos lavinimo būrelis „Rankučių teatras“.

Apie autizmą galite sužinoti daugiau, naudingos nuorodos:
www.kitoksvaikas.lt
www.lietausvaikai.lt

Atnaujinta: 2022-12-15