Būreliai

Saviraiškos būreliai

Saviraiškos būreliai

Saviraiškos būreliai

Dailės – darbelių būrelis „Mažojo dailininko dirbtuvėlės“; Pop choras; Lėlių teatro studija; Darbelių dirbtuvėlės

Kalbų būreliai

Kalbų būreliai

Kalbų būreliai

Lietuvių kalbos būrelis, English Club

Gamtos pažinimo būreliai

Gamtos pažinimo būreliai

Gamtos pažinimo būreliai

Gamtamokslinio ugdymo "Mažasis tyrinėtojas", Pasaulio pažinimo "Gamtos taku"

Sporto būreliai

Sporto būreliai

Sporto būreliai

Sportiniai žaidimai

Matematikos būreliai

Matematikos būreliai

Matematikos būreliai

Matematikos būrelis; IKT būrelis; Programavimo būrelis

Kolektyvai

Kolektyvai

Kolektyvai

Tautinių šokių kolektyvas "Žiburėlis", Šiuolaikinių šokių kolektyvas "Salūnas"